V súčasnom globálnom obchodnom svete je veľmi dôležité vedieť preukázať zamestnávateľovi schopnosť efektívne komunikovať v každodenných obchodných situáciách v anglickom jazyku.

Ponúkame tri úrovne skúšky z obchodnej angličtiny: Cambridge English: B1 Business Preliminary, Cambridge English: B2 Business Vantage a Cambridge English: C1 Business Higher. Skúšky organizujeme na vyžiadanie.

Cambridge English: B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

Cambridge English: B1 Business Preliminary, alebo tiež BEC Preliminary. Je prvou zo série troch skúšok z obchodnej angličtiny. Ide o rovnakú úroveň ako Cambridge English: B1 Preliminary (PET), ale s tým rozdielom, že je orientovaná na obchodnú angličtinu.

Úroveň kvalifikácie: Mierne pokročilý = B1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Skúška je vhodná pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoju angličtinu a pracujú v obchodnej oblasti. Príprava na skúšku BEC Preliminary vám poskytne veľmi dobré základy pre prácu v medzinárodnom obchode. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

  • Rozumieť krátkym telefonickým rozhovorom alebo všeobecnej obchodnej diskusii.
  • Diskutovať o praktických obchodných úlohách ako sú objednávky, alebo odpovedať na všeobecné obchodné otázky.
  • Písať krátke, faktické obchodné listy alebo e-maily.

Štruktúra skúšky:

Skúška Business English Preliminary pozostáva z troch častí – čítanie s písaním, počúvanie, ktoré sa konajú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 B1 Business Preliminary čítanie s písaním počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1 h 30 min 40 min 12 min
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 50% 25% 25%

Cambridge English: B2 Business Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: B2 Business Vantage, alebo tiež BEC Vantage. Je druhou zo série troch skúšok z obchodnej angličtiny. Ide o rovnakú úroveň ako Cambridge English: B2 First (FCE), ale s tým rozdielom, že je orientovaná na obchodnú angličtinu.

Úroveň kvalifikácie: Stredne pokročilý = B2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Skúška je určená pre kandidátov, ktorí chcú preukázať, že ich angličtina je na veľmi dobrej úrovni a sú teda schopní pracovať v obchodnom prostredí, kde je komunikačným jazykom angličtina.

Príprava na BEC Vantage rozvinie vašu sebadôveru v každodennej obchodnej komunikácii ako i jazykové zručnosti, ktoré budete potrebovať pre úspešnú kariéru v medzinárodnom obchode. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

  • Rozumieť významu obchodných reportov a korešpondencie.
  • Vyjadriť svoje názory, alebo diskutovať ohľadne faktických záležitostí.
  • Spraviť krátku prezentáciu a odprezentovať ju a napísať jednoduchú ponuku.

Štruktúra skúšky:

Skúška Business English Vantage pozostáva zo štyroch častí – čítanie,  písanie a počúvanie, ktoré sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 B2 Business Vantage čítanie písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1 h 45 min 40 min 14 min
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: C1 Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: C1 Business Higher, alebo tiež BEC Higher je treťou, najnáročnejšou zo série troch skúšok z obchodnej angličtiny. Táto úroveň kvalifikácie je na úrovni, ktorá je porovnateľná s Cambridge English: C1 Advanced (CAE), ale s tým rozdielom, že je orientovaná na obchodnú angličtinu.

Úroveň kvalifikácie: Pokročilý = C1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Pre kandidátov, ktorí majú záujem rozvinúť svoje profesionálne zručnosti v oblasti obchodnej angličtiny. BEC Higher preukazuje vašu efektívnosť pri riešení náročných obchodných úloh a situácií. Pre absolvovanie skúšky by ste mali byť schopný:

  • Aktívne sa zapájať do diskusií počas obchodných stretnutí, vyjadrovať svoje názory a zdôvodniť svoj postoj. 
  • Rozumieť väčšine obchodných správ a korešpondencii.
  • Písať detailné obchodné návrhy a listy.

Štruktúra skúšky:

Skúška Business English Higher pozostáva zo štyroch častí – čítanie,  písanie a počúvanie, ktoré sa absolvujú v jeden deň. Je možné, že ústna časť skúšky sa bude konať v iný deň. V takomto prípade kandidátov kontaktujeme vždy vopred. Ústna časť sa absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich a ešte jedného kandidáta.

 C1 Business Higher čítanie písanie počúvanie ústna časť skúšky
Trvanie 1 h 1h 10 min 40 min 16 min
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 25% 25% 25% 25%

Absolvovanie skúšok z obchodnej angličtiny na Slovensku

Zaregistrujte sa na skúšku z  obchodnej angličtiny na Slovensku

Zistite, kedy a kde je možné absolvovať skúšku z obchodnej angličtiny v rámci Slovenska vrátane, informácie o poplatkoch.

Čo očakávať v deň skúšky

Výsledky skúšok sú dostupné medzi štvrtým a šiestym týždňom po absolvovaní skúšky.

Prečo British Council?