Pri príprave skúšok IELTS často spolupracujeme s rôznymi univerzitami, školami i inými vzdelávacími inštitúciami. Informácie o skúške IELTS sú tak pre študentov daných škôl oveľa dostupnejšie.

Chceli by ste pre študentov vo Vašej škole či inej inštitúcii zorganizovať samostatnú IELTS skúšku? Kontaktujte nás a zistite viac.

Je potrebné splniť dve základné podmienky:

  • zaregistrovať minimálne 15 kandidátov
  • poskytnúť priestory spĺňajúce oficiálne štandardy pre skúškové miestnosti