Cieľom jazykových skúšok Cambridge English: Young Learners (YLE) je overiť znalosť anglického jazyka detí vo veku od sedem do dvanásť rokov.

Tieto skúšky ponúkame na troch úrovniach (Starters, Movers, Flyers). Sú nielen prvým krokom do sveta skúšok Cambridge English, ale aj veľkou motiváciou pre deti učiť sa cudzí jazyk.

Cambridge English: Pre A1 Starters

Cambridge English: Pre A1 Starters je prvou z troch úrovní Cambridge English skúšok pre deti vo veku sedem až osem rokov. Deti s oboznámia s štruktúrou jazykových testov a získajú motiváciu k ďalšiemu štúdiu angličtiny.

Úroveň Starters je určená pre

deti vo veku 7-8 rokov, ktoré absolvovali približne 100 vyučovacích hodín angličtiny a vedia

  • pomenovať farby v angličtine
  • odpovedať na veľmi jednoduché otázky týkajúce sa dieťaťa samotného
  • písať krátke, jednoslovné odpovede na základné otázky.

Vyhodnotenie skúšky a certifikát

Každý účastník skúšky dostane približne päť tyždňov po skúške certifikát. Z každej časti skúšky môže získať maximálne päť tzv. "emblémov" - ich počet je hodnotením zvládnutia danej časti skúšky. 

Počúvanie Čítanie a písanie Ústna časť skúšku
20 min
(max. päť emblémov)
20 min
(max. päť emblémov)
5 min
(max. päť emblémov)

Cambridge English: A1 Movers

Cambridge English: A1 Movers je druhou z troch skúšok úrovní Cambridge English skúšok pre deti vo veku od osem do jedenásť rokov. Deti s oboznámia s štruktúrou jazykových testov a získajú motiváciu k ďalšiemu štúdiu angličtiny.

Skúška Movers zodpovedá úrovni začiatočník A1 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov.

Úroveň Movers je určená pre

deti vo veku 8-11 rokov, ktoré absolvovali približne 175 vyučovacích hodín angličtiny a

  • rozumejú základným pokynom v angličtine
  • vedia vyplniť jednoduché formuláre alebo odpovedať na otázky o sebe
  • vedia odpovedať na otázky a opísať jednoduché fakty (ako napr. dni v týždni, čas alebo mená), ktoré počuli alebo čítali.

Vyhodnotenie skúšky a certifikát

Každý účastník skúšky dostane približne päť týždňov po skúške certifikát. Z každej časti skúšky môže získať maximálne päť tzv. "emblémov" - ich počet je hodnotením zvládnutia danej časti skúšky. 

Počúvanie Čítanie a písanie Ústna časť skúšky
28 min
(max. päť emblémov)
30 min
(max. päť emblémov)
7 min
(max. päť emblémov)

Cambridge English: A2 Flyers

Cambridge English: A2 Flyers je najvyššou a najnáročnejšou z troch úrovní Cambridge English skúšok pre deti vo veku deväť až dvanásť rokov. Deti s oboznámia s štruktúrou jazykových testov a získajú motiváciu k ďalšiemu štúdiu angličtiny. Je porovnateľná s úrovňou skúšky Cambridge English: A2 Key (for Schools). 

Skúška Flyers zodpovedá úrovni základná A2 v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Úroveň Flyers je určená pre

deti vo veku 9-12 rokov, ktoré absolvovali približne 250 vyučovacích hodín angličtiny (dva alebo tri roky) a vedia

  • vysvetliť rozdiely uvedené na dvoch obrázkoch prípadne v príbehoch
  • napísať, alebo porozprávať krátky príbeh v angličtine
  • klásť otázky s použitím minulého času.

 Vyhodnotenie skúšky a certifikát

Každý účastník skúšky dostane približne päť tyždňov po skúške certifikát. Z každej časti skúšky môže získať maximálne päť tzv. "emblémov" - ich počet je hodnotením zvládnutia danej časti skúšky. 

Počúvanie Čítanie a písanie Ústna časť skúšky
28 min
(max. päť emblémov)
40 min
(max. päť emblémov)
9 min
(max. päť emblémov)

Skúšky Cambridge English Young Learners na Slovensku

Pozrite sa, ktoré termíny a miesta ponúkame pre skúšku Cambridge English Young Learners a prihláste sa na skúšku podľa Vášho výberu. 

Prečítajte si čo očakávať v deň skúšky a prečo ju absolvovať v British Council.

Každé dieťa dostane približne päť týždňov po skúške certifikát. Skúška je hodnotená s dôrazom na to, čo dieťa vie - z každej časti skúšky môže získať maximálne päť tzv. "emblémov" - ich počet je hodnotením zvládnutia danej časti skúšky.