Zmyslom skúšok YLE je  ohodnotenie jazykových znalostí detí vo veku od sedem do dvanásť rokov. Skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE) sú k dispozícii na troch úrovniach (Starters, Movers, Flyers) a predstavujú ideálny úvod pre malých i väčších školákov do sveta cambridgeských skúšok, hlavne tým, že ich pozitívne motivujú k ďalšiemu štúdiu angličtiny.

Cambridge English: Pre A1 Starters

Cambridge English: Pre A1 Starters je prvou z troch Cambridge English: Young Learners (YLE) skúšok  pre deti vo veku  sedem až osem rokov. Tento test povzbudí dieťa k ďalšiemu štúdiu angličtiny už od veľmi skorého veku a zároveň poskytne pozitívny prístup k jazykovým testom.

Pre koho je skúška určená:

Deti, ktoré sa tejto skúšky zúčastnia, sú väčšinou vo veku sedem a osem rokov a absolvovali približne 100 vyučovacích hodín angličtiny. Pre absolvovanie testu je potrebné, aby dieťa vedelo:

  • Pomenovať farby v angličtine.
  • Odpovedať na veľmi jednoduché otázky týkajúce sa dieťaťa samotného.
  • Písať krátke, jednoslovné odpovede na základné otázky.

Čo sa stane potom, ako dieťa skúšku absolvuje:

Pri skúške YLE neexistuje žiadne spraviť či nespraviť. Dieťa môže dosiahnuť maximálne päť „emblémov“ z každej časti skúšky. Počet emblémov, ktoré dieťa v jednotlivých častiach skúšky dosiahne, je uvedený na certifikáte. Certifikáty sú zasielané približne päť týždňov po skúške.

počúvanie čítanie a písanie ústna časť skúšku
20 min
Maximum päť emblémov
20 min
Maximum päť emblémov
5 min
Maximum päť emblémov

Cambridge English: A1 Movers

Cambridge English: A1 Movers je druhou z troch skúšok Cambridge English: Young Learners (YLE)  pre deti vo veku od osem do jedenásť rokov. Tento test povzbudí dieťa k ďalšiemu štúdiu angličtiny už od skorého veku a zároveň poskytne pozitívny prístup k jazykovým testom.

Úroveň kvalifikácie: Začiatočník: A1 v rámci Európskeho Referenčného Rámca Jazykov

Pre koho je skúška určená?

Deti, ktoré sa tejto skúšky zúčastnia, sú väčšinou vo veku od osem do jedenásť rokov a absolvovali približne 175 vyučovacích hodín angličtiny. Pre absolvovanie testu je potrebné, aby dieťa vedelo:

  • Porozumieť základným pokynom v angličtine.
  • Vyplniť jednoduché formuláre alebo odpovedať na otázky týkajúce sa dieťaťa samotného.
  • Odpovedať na otázky a napísať jednoduché fakty (ako napr. dni v týždni, čas alebo mená), ktoré počuli alebo čítali.

Čo sa stane potom, ako dieťa skúšku absolvuje:

Pri skúške YLE neexistuje žiadne spraviť či nespraviť. Vaše dieťa môže dosiahnuť maximálne päť „emblémov“ z každej časti skúšky. Počet emblémov, ktoré dieťa v jednotlivých častiach skúšky dosiahne, je uvedený na certifikáte. Certifikáty sú zasielané približne päť týždňov po skúške.

počúvanie čítanie a písanie ústna časť skúšky
25 min
Maximum päť emblémov
30 min
Maximum päť emblémov
7 min
Maximum päť emblémov

Cambridge English: A2 Flyers

Cambridge English: A2 Flyers je najvyššou a najnáročnejšou z troch úrovní skúšok Young Learners (YLE) a je určená pre deti vo veku od deväť do dvanásť rokov. Je porovnateľná s úrovňou skúšky Cambridge English: Key (KET). Skúška preukazuje, že dieťa rozumie jednoduchej angličtine v každodenných situáciach a taktiež dokáže komunikovať používaním základnej angličtiny.

Úroveň kvalifikácie: Základná = A2 v rámci Európskeho Referenčného Rámca Jazykov

Pre koho je skúška určená?

Deti, ktoré sa tejto skúšky zúčastnia, sú zväčša vo veku od deväť do dvanásť rokov a angličtinu sa učia ako druhý jazyk dva alebo tri roky (približne 250 vyučovacích hodín angličtiny). Pre absolvovanie testu je potrebné, aby dieťa vedelo:

  • Vysvetliť rozdiely uvedené na dvoch obrázkoch prípadne v príbehoch.
  • Napísať, alebo porozprávať krátky príbeh v angličtine.
  • Klásť otázky s použitím minulého času.

Čo sa stane potom, ako dieťa skúšku absolvuje:

Pri skúške YLE neexistuje žiadne spraviť či nespraviť. Vaše dieťa môže dosiahnuť maximálne päť emblémov z každej časti skúšky. Počet emblémov, ktoré dieťa v jednotlivých častiach skúšky dosiahne, je uvedený na certifikáte. Certifikáty sú zasielané približne päť týždňov po skúške.

počúvanie čítanie a písanie ústna časť skúšky
25 min
Maximum päť emblémov
40 min
Maximum päť emblémov
9 min
Maximum päť emblémov

Absolvovanie skúšok Cambridge English Young Learners na Slovensku

Zaregistrujte sa na skúšku Young Leraners na Slovensku

Zistite, kedy a kde je možné na Slovensku skúšku Cambridge English Young Learners absolvovať vrátane informácie o poplatkoch

Čo očakávať v deň skúšky

Výsledky skúšky Young Learners sú vystavované približne päť týždňov po dátume skúšky. Každý, kto sa skúšky zúčastni, dostane certifikát so známkou, ktorá sa zameriava na dosiahnuté výsledky (nie tie, ktoré mohol dosiahnuť). Pri tejto skúške nie je možné ju nespraviť, každý zúčastnený kandidát dostane certifikát.

Prečo British Council