British Council má dlhoročnú históriu spolupráce s poprednými britskými vzdelávacími inštitúciami, ktorá študentom umožňuje jedinečnú príležitosť a výhodu študovať na vybranej britskej univerzite absolvovaním skúšok na Slovensku na British Council.

Britské vysokoškolské vzdelanie bez vycestovania zo Slovenska

Nie každý má možnosť splniť si svoj sen a študovať na niektorej z britských univerzít. Sme ti, aby sme vám umožnili získať titul na popredných britských univerzitách bez toho, aby ste museli odísť zo Slovenska.

Naším cieľom je, aby bol priebeh skúšky u nás čo najjednoduchší - od momentu, keď sa na ňu prihlásite, až po zverejnenie jej výsledkov. Postaráme sa o organizáciu skúšky, zabezpečíme skúškové miestnosti a vyškolený skúškový personál v súlade s pravidlami vami zvolenej skúšky.

Vám stačí prísť a absolvovať skúšku.

Vyberte si zo zoznamu univerzít, na ktorých môžete študovať.

Inštitúcie, s ktorými spolupracujeme

University of London

Krok 1 Registrácia

V prvom rade je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom University of London a následne sa prihlásiť na skúšku vyplnením registračného formulára British Council University of London registration form (na stiahnutie nižšie) a jeho zaslaním na exams@britishcouncil.sk

University of London ponúka dva rôzne spôsoby registrácie na skúšky:

1.) Online registrácia – prostredníctvom tzv. Validation code (Validačného kódu), ktorý poskytuje British Council,

2.) Vyplnenie papierovej prihlášky - tzv. Entry form, ktorú je potrebné zaslať na exams@britishcouncil.sk

Je dôležité, aby ste najprv kontaktovali University of London, ktorá Vám poskytne informáciu, ktorý z hore uvedených spôsobov zvoliť.   

Krok 2 Platba za skúšku a poplatky

Poplatok za skúšku je 83 GBP. Tento poplatok pokrýva skúšku, ktorej trvanie je maximálne do 3.5 hodiny a poplatky za kuriérske služby. Tento poplatok musí byť uhradený v eurách použitím aktuálneho konverzného kurzu British Council v čase platby. Prosím, kontaktujte British Council pre získanie aktuálneho konverzného kurzu. Každý študent University of London, ktorý v rámci jedného skúškového obdobia absolvuje tri a viac skúšok, má nárok na zľavu a teda platí 58 GBP za jednu skúšku. 

Krok 3 Pozvánka na skúšku

Pozvánka na skúšku/y, ktorá obsahuje presné informácie ohľadne miesta konania a času skúšky sa kandidátom zasiela e-mailom približne dva týždne pred plánovaným dátumom skúšky. 

Pre viac informácií ohľadne skúšok si pozrite webovú stránku University of London.

Open University

Pre zaregistrovanie sa na skúšku Open University je potrebné kontaktovať priamo univerzitu.

Iné univerzity a inštitúcie

 Prosím kontaktujte nás na exams@britishcouncil.sk

Odmietnutie zodpovednosti

British Council a inštitúcie poskytujúce skúšky podniknú všetky náležité kroky pre zabezpečenie kontinuity skúšok. Preto vás prosíme o pochopenie, že nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek prerušenie spôsobené okolnosťami mimo našu kontrolu. Ak dôjde k prerušeniu, zrušeniu či pozdržaniu skúšok alebo ich výsledkov, vynaložíme maximálne úsilie na čo najskoršie obnovenie zvyčajných služieb. Zodpovednosť British Council bude obmedzená na vrátenie registračného poplatku, alebo opakovanie skúšky k neskoršiemu dátumu.

 ODMIETNUTIE zodpovednosti

British Council a inštitúcie poskytujúce skúšky podniknú všetky potrebné kroky pre zabezpečenie kontinuity skúšok. Prosíme o pochopenie, ak je prerušenie skúšok spôsobené okolnosťami mimo našu kontrolu. V prípade narušenia skúšok alebo výsledkov skúšok, zrušenia alebo ich oneskorenia vynaložíme všetko úsilie na čo najskoršie obnovenie služieb. Zodpovednosť British Council bude obmedzená na vrátenie registračného poplatku, alebo opakovaním skúšky k neskoršiemu dátumu.