British Council má dlhoročnú históriu spolupráce s poprednými britskými vzdelávacími inštitúciami, ktorá študentom umožňuje jedinečnú príležitosť a výhodu študovať na vybranej britskej univerzite absolvovaním skúšok na Slovensku, prostredníctvom British Council.

Britské vysokoškolské vzdelanie bez vycestovania zo Slovenska

Nie každý má možnosť naplniť svoju ambíciu a získať vysokoškolský diplom niektorej z britských univerzít.

Preto sme tu, aby sme vám pomohli získať vysoko uznávanú kvalifikáciu popredných britských univerzít bez toho, aby ste museli opustiť Slovensko.

Robíme všetko preto, aby celkový process od chvíle, keď sa na skúšku zaregistrujete až po chvíľu zverejnenia výsledkov, bol pre vás čo najjednoduchší.

Zabezpečujeme celkový proces priebehu skúšky, od rezervácie skúškových miestností po zaškolenie dozor konajúceho personálu, v zmysle pravidiel tej ktorej univerzity.

Všetko čo je potrebné zabezpečiť z vašej strany je pripraviť sa na skúšku a absolvovať ju.

Vyberte si zo zoznamu univerzít, prostredníctvom ktorej by ste chceli študovať.

Inštitúcie, s ktorými spolupracujeme

University of London

Krok 1 Registrácia

V prvom rade je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom University of London a následne sa prihlásiť na skúšku vyplnením registračného formulára British Council University of London registration form a jeho zaslaním na exams@britishcouncil.sk

University of London ponúka dva rôzne spôsoby registrácie na skúšky:

1.) Online registrácia – prostredníctvom tzv. Validation code (Validačného kódu), ktorý poskytuje British Council,

2.) Vyplnenie papierovej prihlášky - tzv. Entry form, ktorú je potrebné zaslať na exams@britishcouncil.sk

Je dôležité, aby ste najprv kontaktovali University of London, ktorá Vám poskytne informáciu, ktorý z hore uvedených spôsobov zvoliť.   

Krok 2 Platba za skúšku a poplatky

Poplatok za skúšku je 83 GBP. Tento poplatok pokrýva skúšku, ktorej trvanie je maximálne do 3.5 hodiny a poplatky za kuriérske služby. Tento poplatok musí byť uhradený v eurách použitím aktuálneho konverzného kurzu British Council v čase platby. Prosím, kontaktujte British Council pre získanie aktuálneho konverzného kurzu. Každý študent University of London, ktorý v rámci jedného skúškového obdobia absolvuje tri a viac skúšok, má nárok na zľavu a teda platí 58 GBP za jednu skúšku. 

Krok 3 Pozvánka na skúšku

Pozvánka na skúšku/y, ktorá obsahuje presné informácie ohľadne miesta konania a času skúšky sa kandidátom zasiela e-mailom približne dva týždne pred plánovaným dátumom skúšky. 

Pre viac informácií ohľadne skúšok si pozrite webovú stránku University of London.

Open University

Pre zaregistrovanie sa na skúšku Open University je potrebné kontaktovať priamo univerzitu.

Iné univerzity a inštitúcie

 Prosím kontaktujte nás na exams@britishcouncil.sk

Odmietnutie zodpovednosti

British Council a inštitúcie poskytujúce skúšky podniknú všetky náležité kroky pre zabezpečenie kontinuity skúšok. Preto vás prosíme o pochopenie, že nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek prerušenie spôsobené okolnosťami mimo našu kontrolu. Ak dôjde k prerušeniu, zrušeniu či pozdržaniu skúšok alebo ich výsledkov, vynaložíme maximálne úsilie na čo najskoršie obnovenie zvyčajných služieb. Zodpovednosť British Council bude obmedzená na vrátenie registračného poplatku, alebo opakovanie skúšky k neskoršiemu dátumu.

 ODMIETNUTIE zodpovednosti

British Council a inštitúcie poskytujúce skúšky podniknú všetky náležité kroky pre zabezpečenie kontinuity skúšok. Preto Vás prosíme o pochopenie, v prípade že nemôžeme niesť zodpovednosť za prerušenie spôsobené okolnosťami mimo našu kontrolu. V prípade narušenia skúšok alebo výsledkov skúšok, zrušenia alebo ich oneskorenia vynaložíme všetko úsilie na čo najskoršie obnovenie služieb. Zodpovednosť British Council bude obmedzená na vrátenie registračného poplatku, alebo opakovaným skúšky k neskoršiemu dátumu.