Investícia do odbornej kvalifikácie bude prínosom pre Vás aj Vašich zamestnancov.

Britské odborné skúšky a kvalifikácie administrované British Council sú uznávané tisíckami zamestnávateľov po celom svete.

 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Takmer 100 rokov poskytuje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikáciu v oblasti účtovníctva a finančníctva.

Skúšky ACCA sa konajú 4-krát do roka, vždy prvý celý týždeň v marci, júni, septembri a decembri, v Bratislave a Košiciach (v júni a v decembri).

Kontakt na ACCA Global

Actuaries (Institute and Faculty of Actuaries)

The Institute and Faculty of Actuaries (IfoA) je jediná britská organizácia, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie, rozvoj a regulovanie poisťovníctva, ktoré majú sídlo tak vo Veľkej Británii,ako aj v zahraničí. Špecializuje sa na riadenie rizika; aplikáciou matematických znalostí dokážu zmerať mieru možného rizika v budúcnosti. Tieto informácie sú užitočné v mnohých odvetviach priemyslu vrátane zdravotnej starostlivosti, dôchodku, poistení, bankovníctve a investovaní, všade tam, kde aj jedno rozhodnutie môže znamenať veľký finančný dopad.

Skúšky Actuaries sa konajú v apríli a v septembri, v našom centre v Bratislave.

Telefón: +44 (0)20 7632 2100

Email: examsupport@actuaries.org.uk

Viac informácií nájdete na stránke Actuaries

Za skúšku nie je účtovaný žiadny administratívny poplatok.

Externé odkazy