Cambridge Assessment Admissions Testing ponúka študentom možnosť absolvovať prijímacie skúšky na univerzity vo Veľkej Británii na British Council na Slovensku. 

V októbri 2023 môžete u nás absolvovať tieto skúšky Admissions Testing:

Pre viac informácií navštívte  stránku Cambridge Assessment Admissions Testing.

Prijímacie skúšky University of Oxford

V roku 2023 bude British Council administrovať pre University of Oxford iba skúšky BioMedical Admissions Test (BMAT) a Thinking Skills Assessment (TSA).

Viac informácií o prijímacích skúškach na University of Oxford nájdete na ich stránke.

Dátumy testov a miesto konania

Testy Cambridge Assessment Admissions Testing môžete absolvovať na British Council v Bratislave.

Skúška Dátum Registrácia pre modifikované materiály Termíny registrácie
Všetky skúšky (zoznam vyššie) 18/10/2023 streda 15/09/2023 01/09/2023 - 29/09/2023 (19:00)

V roku 2023 nie je termín neskorej registrácie.

Registrácia

Ak sa chcete prihlásiť na skúšky Admissions Testing postupujte podľa krokov nižšie:

KROK 1

Vyplňte registračný formulár pre Vami zvolenú skúšku a Other exam registration form (oba formuláre nájdete na stiahnutie dole na stránke).

KROK 2 

Do piatich pracovných dní odo dňa registrácie (ale do dňa uzávierky registrácie) uhraďte poplatok za skúšku a poplatok za administrovanie skúšky:

  • kartou u nás na British Council - prosím overte si naše otváracie hodiny 
  • bankovým prevodom na účet British Council vedený v Citibank Slovakia, a.s. (IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006, SWIFT: CITISKBA).

Dôležité: Ak potrebujete vystaviť faktúru, pred uhradením poplatku nás kontaktujte na exams@britishcouncil.sk.

KROK 3

Doručte vyplnené registračné formuláre na British Council osobne, e-mailom alebo poštou:

British Council
Examination Services
Panská 17
811 01 Bratislava
Email: exams@britishcouncil.sk

Pozvánka na skúšku s informáciami o čase a mieste konania skúšky Vám bude poslaná e-mailom približne desať dní pred plánovaným dátumom skúšky.

Výsledky testov

Informácie o výsledkoch skúšky nájdete na stránke Admissions Testing  How to get my results. V deň skúšky dostanete viac údajov, vďaka ktorým sa neskôr dostanete k Vašim výsledkom.

Dotazy k výsledkom 

Ak máte otázky k Vašim výsledkom, prosím kontaktujte nás.

Vrátenie poplatku

O vrátenie poplatku za skúšku (alebo jeho časti) môžete požiadať ak:

  1. Požiadate v rámci príslušného registračného obdobia: Vyplňte, prosím, formulár Žiadosti o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu. British Council si účtuje administratívny poplatok 25% z ceny skúšky a vrátime Vám 75% riadneho poplatku za skúšku, na ktorú ste sa prihlásili.
  2. Neúčasť na skúške z vážneho dôvodu: Vyplňte, prosím, formulár Žiadosti o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte nám ho najneskôr do siedmych pracovných dní po termíne Vašej skúšky. Priložte potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej neúčasti (napr. originál lekárskeho potvrdenia). Ak bude Vaša žiadosť uznaná, vrátime Vám 50% z riadneho poplatku za skúšku, na ktorú ste sa registrovali. Poplatok za neskorú registráciu sa nevracia. Za vážny dôvod neúčasti považujeme:
  • vážna choroba – napr. hospitalizácia alebo vážne zranenie (nezahŕňa choroby ako nádcha) 
  • strata alebo smrť blízkeho člena rodiny 
  • zložitá situácia / trauma (obeť zločinu, obeť dopravnej nehody) 
  • vojenská služba

3. Ste za skúšku zaplatili viac, než ste mali zaplatiť: Vyplňte, prosím, formulár Žiadosti o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu.