V spolupráci s Cambridge Assessment Admissions Testing ponúkame slovenským študentom možnosť absolvovať prijímacie skúšky na tie najlepšie univerzity vo Veľkej Británii. Tieto skúšky sú špecifikované podľa predmetov, ktoré musia záujemcovia o štúdium absolvovať (napr. medicína, filozofia, politológia, ekonómia, právo, matematika a ďalšie).

U nás môžete absolvovať všetky prijímacie testy, ktoré ponúka Cambridge Assessment Admissions Testing, napríklad:

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Cambridge Assessment Admissions Testing.

Dátumy testov a miesto konania

Testy Cambridge Assessment Admissions Testing môžete absolvovať na British Council v Bratislave.

British Council je počas víkendov zatvorený, naše termíny na prihlasovanie na tieto skúšky sa preto môžu líšiť od termínov zverejnených organizáciou Cambridge Assessment Admissions Testing.

Pozrite si, prosím, termín uzávierky prihlášok na Vašu skúšku nižšie: 

Skúška Dátum Registrácia pre modifikované materiály Termíny registrácie
STEP 2 08/06/2023 poludnie 20/04/2023 01/03/2023 - 04/05/2023 (12:00)
STEP 3 21/06/2023 poludnie 20/04/2023 01/03/2023 - 04/05/2023 (12:00)

Registrácia

Ak sa chcete prihlásiť na skúšky Admissions Testing postupujte podľa krokov nižšie:

KROK 1

Vyplňte registračný formulár pre Vami zvolenú skúšku a British Council registračný formulár pre vstupné testy (oba formuláre nájdete na stiahnutie dole na stránke).

KROK 2 

Do piatich pracovných dní odo dňa registrácie (ale do dňa uzávierky registrácie) uhraďte poplatok za skúšku a poplatok za administrovanie skúšky:

  • kartou u nás na British Council - prosím overte si naše otváracie hodiny 
  • bankovým prevodom na účet British Council vedený v Citibank Slovakia, a.s. (IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006, SWIFT: CITISKBA).

Dôležité: Ak potrebujete vystaviť faktúru, pred uhradením poplatku nás kontaktujte na exams@britishcouncil.sk.

KROK 3

Doručte vyplnené registračné formuláre na British Council osobne, e-mailom alebo poštou:

British Council
Examination Services
Panská 17
811 01 Bratislava
Email: exams@britishcouncil.sk

Pozvánka na skúšku s informáciami o čase a mieste konania skúšky Vám bude poslaná e-mailom približne desať dní pred plánovaným dátumom skúšky.

Výsledky testov

Výsledky si môžete pozrieť prostredníctvom stránky Cambridge Assessment Admissions Testing. V deň skúšky dostanete prihlasovacie údaje - odložte si ich, aby ste sa dostali k Vašim výsledkom.

University of Oxford nezverejňuje výsledky testov CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT a PAT automaticky. Prosím, kontaktujte priamo fakultu, na ktorú sa hlásite alebo pošlite e-mail na undergraduate.admissions@admin.ox.ac.uk.

Dotazy k výsledkom 

Ak máte otázky k Vašim výsledkom, prosím kontaktujte nás.

Vrátenie poplatku

O vrátenie poplatku za skúšku (alebo jeho časti) môžete požiadať ak:

  1. Požiadate v rámci príslušného registračného obdobia (neplatí pre obdobie neskorej registrácie): Vyplňte, prosím, formulár Žiadosti o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu. British Council si účtuje administratívny poplatok 25% z ceny skúšky a vrátime Vám 75% riadneho poplatku za skúšku, na ktorú ste sa prihlásili.
  2. Neúčasť na skúške z vážneho dôvodu: Vyplňte, prosím, formulár Žiadosti o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte nám ho najneskôr do siedmych pracovných dní po termíne Vašej skúšky. Priložte potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej neúčasti (napr. originál lekárskeho potvrdenia). Ak bude Vaša žiadosť uznaná, vrátime Vám 50% z riadneho poplatku za skúšku, na ktorú ste sa registrovali. Poplatok za neskorú registráciu sa nevracia. Za vážny dôvod neúčasti považujeme:
  • vážna choroba – napr. hospitalizácia alebo vážne zranenie (nezahŕňa choroby ako nádcha) 
  • strata alebo smrť blízkeho člena rodiny 
  • zložitá situácia / trauma (obeť zločinu, obeť dopravnej nehody) 
  • vojenská služba

3. Ste za skúšku zaplatili viac, než ste mali zaplatiť: Vyplňte, prosím, formulár Žiadosti o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu.