V spolupráci s Cambridge Assessment Admissions Testing poskytujeme prijímacie testy na najlepšie univerzity vo Veľkej Británii. Skúšky sú špecifikované podľa predmetov, ktoré musia kandidáti absolvovať v zmysle ich ďalšieho štúdia - Medicína, Filozofia, Politológia, Económia, Právo, Matematika a ďalšie. Administrujeme všetky prijímacie testy, ktoré ponúka Cambridge Assessment Admissions Testing. Patria sem napríklad:

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Cambridge Assessment Admissions Testing.

Dátumy testov a miesto konania

Testy Cambridge Assessment Admissions Testing môžete absolvovať prostredníctvom British Council v Bratislave.

Nakoľko je British Council počas víkendov zatvorený, termíny British Council na prihlasovanie na tieto testy sa líšia od termínov zverejnených organizáciou Cambridge Assessment Admissions Testing. V prípade, že sa rozhodnete vykonať test cez našu organizáciu, prosím, riadťe sa týmito termínmi:

názov testu dátum testu dátum pre objednanie modifikovaných TESTOV dátum registráciE
BMAT 31/10/2018 poludnie 28/9/2018 1/9/2018 - poludnie 1/10/2018 - riadne registračné obdobie
      poludnie 15/10/2018 - neskoré registračné obdobie
TMUA 31/10/2018 poludnie 28/9/2018 1/9/2018 - poludnie 1/10/2018 - riadne registračné obdobie
      poludnie 15/10/2018 - neskoré registračné obdobie
všetky ostatné testy 31/10/2018 poludnie 28/9/2018 poludnie 15/10/2018

Registrácia na vstupné testy

Pre zaregistrovanie sa na vstupné testy postupujte nasledovne:

KROK 1

Vyplnte príslušný registračný formulár pre vami zvolenú skúšku a zašlite ho spolu s British Council Registračným formulárom pre vstupné testy na exams@britishcouncil.sk

KROK 2 

Uhradenie poplatku za test. V prípade úhrady máte k dispozícii nasledovné spôsoby platby:

• Platba kartou – priamo u nás v British Council, Panská 17. Skontrolujte si, prosím, naše otváracie hodiny predtým, ako sa rozhodnete využiť tento spôsob platby.
Dôležité upozornenie: Neakceptujeme platby v hotovosti!

• Platba prevodom – z Vášho účtu na účet British Council, číslo účtu: 200 847 0006/8130, IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006, SWIFT: CITISKBA, účet je vedený v Citibank Slovakia, a.s..

V prípade, že si za platbu budete želať vystaviť faktúru nás, prosím, kontaktujte na exams@britishcouncil.sk.

STEP 3

Doručenie vyplneného registračného formulára do British Council osobne, e-mailom alebo Slovenskou poštou na adresu:

British Council
Examination Services
Panská 17
811 01 Bratislava
Email: exams@britishcouncil.sk

Pozvánka na skúšku, ktorá obsahuje všetky informácie ohľadne miesta konania skúšky ako aj presný čas konania skúšky je kandidátom zasielaná e-mailom približne desať dní pred plánovaným dátumom skúšky.

Výsledky testov

Výsledky si môžete pozrieť prostredníctvom stránky  Cambridge Assessment Admissions Testing. Inštrukcie týkajúce sa prihlasovacích údajov k vašim výsledkom budú k dispozícii v deň skúšky a je dôležité si ich starostlivo uschovať.

Výsledky budú k dispozícii nasledovne:

  • BMAT – 23. november 2018.
  • TMUA - 28. november 2018. 
  • ELAT – 14. január 2019.
  • TSA – 14. január 2019.

The University of Oxford nezverejňuje výsledky testov CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT a PAT automaticky. Pre zistenie výsledkov kontaktujte priamo fakultu, na ktorú sa hlásite alebo pošlite e-mail na undergraduate.admissions@admin.ox.ac.uk.

 

Vrátenie poplatku

Poplatky alebo časť poplatku za skúšku budú kandidátom vrátené len v nasledovných prípadoch:

1  Zrušenie skúšky v rámci príslušného registračného obdobia (neplatí pre obdobie neskorej registrácie): Kandidát môže zrušiť registráciu bezdôvodne vyplnením formulára Žiadosť o vrátenie poplatku a jeho doručením na adresu British Council najneskôr do posledného dňa príslušného registračného obdobia pre príslušnú skúšku. British Council si účtuje administratívny poplatok 25% z ceny skúšky. Kandidátovi bude vrátených 75% riadneho poplatku za skúšku, na ktorú sa registroval.

2  Neúčasť kandidáta na skúške z vážneho dôvodu: kandidát  musí najneskôr do siedmych pracovných dní po termíne písomnej časti skúšky na adresu British Council doručiť originál lekárskeho potvrdenia (nie OČR) a kompletne vyplnený a podpísaný formulár Žiadosť o vrátenie poplatku. Ak bude žiadosť uznaná, bude kandidátovi vrátených 50% riadneho poplatku za skúšku, na ktorú sa registroval. Poplatok za neskorú registráciu je nevratný. Za vážny dôvod považujeme:

• vážna choroba – napr. hospitalizácia alebo vážne zranenie (nezahŕňa choroby ako nádcha) 

• strata alebo smrť blízkeho člena rodiny 

• zložitá situácia / trauma (obeť zločinu, obeť dopravnej nehody) 

• vojenská služba

3  Zaplatenie vyššieho poplatku za skúšku: ak zaplatíte vyšší poplatok za skúšku, než ste mali zaplatiť, rozdiel vo výške poplatku vám bude vrátený po dodaní vami vyplneného a podpísaného British Council Refund Request formulára.