How to use Aptis

Spôsoby ako Aptis využiť, aby to Vám  vyhovovalo?

 • Administrovať si testy sami: my Vám poskytneme všetko, čo budete potrebovať pre vykonanie administrovania testu, podľa toho, ako a kedy to bude vyhovovať Vám. Možete monitorovať progres testu a vygenerovať si svoje vlastné reporty. 
 • Administrovať testy budeme my: chápeme, že Vaša spoločnosť alebo organizácia nemusí mať čas na organizovanie testu, preto môžeme test zabezpečiť pre Vás: od nastavenia počítačov až po odovzdanie výsledkov. Taktiež môžeme pre Vás test dozorovať a zabezpečiť bezpečné podmienky testovania. 

HODNOTENIE

Hodnotenie na číselnej stupnici (0-50) je uvedené pri každej testovanej jazykovej zručnosti. Toto následne môžete použiť na porovnanie jednotlivých kandidátov. Taktiež Vám to pomôže vyhodnotiť ich zlepšenie, ak kandidáti vykonávajú test opakovane.  

Môžete si vybrať, či si výsledky testu pozriete jednotlivo alebo v skupinovom formáte, čo Vám umožní analyzovať výkony jednotlivcov alebo ako oddelenie celkovo. 

Flexiblné spôsoby skúšania

Vieme Vám Aptis test poskytnúť viacerými spôsobmi:

SKÚŠKA VYKONÁVANÁ NA POČITAČI

Najjednoduchší spôsob vykonania skúšky Aptis je na počítači, čo umožňuje:

 • vykonať skúšku u Vás vo Vašich priestoroch vo Vami známom prostredí
 • je vyvinutá pre počítače alebo tablety
 • umožňuje ľuďom vykonať skúšku v rôznych časoch, ktoré im najlepšie vyhovujú, aby to nenarušilo chod Vášho podnikania
 • dokonca poskytuje kandidátom stiahnuť si testy a vykonať ich offline v najlepšie vyhovujúcom čase pre nich 
 • rýchlo dostupné výsledky
 • je to rentabilná metóda vykonania skúšky

PERO A PAPIER TESTOVANIE

Tradičné pero a papier testovanie je možné použiť v situácii,keď chcete testovať väčšiu skupinu ľudí naraz. Avšak, testovanie rozprávania je možné vykonať iba cez počítač alebo telefón.

Pero a paper testovanie umožňuje:

 • testovať veľkú skupinu v jednom čase
 • vykonať test, v prípade, že nie je možné internetové spojenie alebo bez možnosti inštalácie softvéru
 • testovanie kandidátov, ktorý nemajú počítačové zručnosti.

TESTOVANIE CEZ TELEFÓN

Ponúkame tiež skúšku Aptis a teda jej časť rozprávanie cez telefón. Táto forma testu:

 • je vhodná pre náročné prostredie 
 • je vyhovujúca, čo sa týka načasovania
 • nevyžaduje internetové spojenie
 • je to výborná forma testu v reálnych podmienkach, hlavne ak je Váše podnikanie zamerané na rozprávanie a počúvanie cez telefón.

Rýchle a nákladovo efektívne zabezpečenie a výsledky

Dokážeme splniť Vaše požiadavky na testovanie do 48 hodín od zadania testu až po oznámenie výsledkov. A navyše, zručnosti rozprávania a písania sú rýchlo hodnotené expertami British Council.

NÁKLADOVO EFEKTÍVNE

APTIS BALÍKY

CENA

Listening balík 15.00 EUR
Reading balík 15.00 EUR
Speaking balík 26.00 EUR
Writing balík 20.00 EUR
Reading & Listening balík 26.00 EUR
Listening & Speaking balík 32.00 EUR
Listening & Writing balík 26.00 EUR
Reading & Speaking balík 32.00 EUR
Reading & Writing balík 26.00 EUR
Writing & Speaking balík 32.00 EUR
Listening & Reading & Speaking balík 47.00 EUR
Listening & Reading & Writing balík 32.00 EUR
Listening & Speaking & Writing balík 47.00 EUR
Reading & Speaking & Writing balík 47.00 EUR
Balík všetkých 4 zručností (Reading, Writing, Listening, Speaking) 54.00 EUR
MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY (POČET KANDIDÁTOV NA SKÚŠKE)
15 - 45 5 %
46 - 60  10 %
61 - 80 15 %
81 - 100 25 %
101 - 140 30 %
141 - 160 40 %
161 - 180 45 %
181 + 50 %

Či už chcete testovať potenciálnych zamestnancov alebo súčasných, Aptis je výborná investícia, ktorá pridá na hodnote Vášho podnikania:

 • Prispôsobte si test na svoje požiadavky.
 • Viac-testové balíky sú cenovo zvýhodnené
 • Nízke náklady umožňujú opakovane testovať zamestnancov. Výhodné pre posudzovaní zlepšenia jazykových zručností po nejakom čase.

 Flexiblný pre potreby Vášho podnikania

 • Zahŕňa hocikoľko Vami požadovaných jazykových zručností (písanie, čítanie,rozprávanie alebo počúvanie) alebo vyberá všetky štyri testy upravené pre Vaše potreby v oblastiach, ako sú napríklad biznis, cestovanie, turizmus alebo vzdelávanie.
 • Zameriava sa na poukázanie problémov, ktoré chcete adresovať: zostať konkurencie schopný a ochrániť Vašu reputáciu.

Spravodlivý a bezpečný

Aptis vytvára kandidátom rovnaké podmienky na ukázanie ich najlepšej angličtiny.Test bol vyvinutý, aby poskytoval kultúrnu neutralitu a férovú platformu pre všetkých kandidátov. 

Je niekoľko verzií testových otázok skúšky Aptis s neustále pribúdajúcimi novými materiálmi. Čo znamená, že kandidáti sediaci vedľa seba nebudú mať tie isté otázky.

Presné a spoľahlivé výsledky

Máme viac než 70-ročné skúsenosti v hodnotení úrovne anglického jazyka.

Aptis výsledky sú presné a spoľahlivé: výskumy ukazujú, že kandidáti dosahujú približne rovnaké výsledky pri viacerých opakovaniach ak náš skúsených skúšajúci hodnotí ich zručnosti v oblasti písania a rozprávania. Navštívte našu stránku pre viac informácii o vedeckých výskumoch, ktoré venujeme testovaniu jazykových zručností.

Výsledky,ktoré dostanete sú podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca (CEFR). Test poskytuje celkovú úroveň CEFR pre každú jazykovú zručnosť (A1-C). Ak testujete všetky štyri jazykové zručnosti dostanete report, ktorý zodpovedá celkovej úrovni CEFR. CEFR je používaný celosvetovo ako meradlo pre úroveň anglického jazyka,