How to use Aptis

Skúška Aptis je flexibilná

 • Môžete si ju administrovať samostatne: poskytneme Vám všetko potrebné na to, aby ste skúšku mohli administrovať kedykoľvek Vám to vyhovuje. Budete tak môcť sledovať priebeh skúšky a vygenerovať si vlastné reporty. 
 • Môžeme ju pre Vás administrovať my: ak nemáte kapacitu organizovať test samostatne, radi ho pre Vás zabezpečíme od nastavenia počítačov až po odovzdanie výsledkov. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj dozor na skúške a zaistiť jej hladký a bezpečný priebeh. 

HODNOTENIE

Každá jazyková zručnosť je hodnotená osobitne na číselnej stupnici (0-50) - to Vám umožní ľahko porovnať jednotlivých kandidátov. Ak test zopakujete s istým časovým odstupom, umožní Vám to porovnať ako sa v danej oblasti zlepšili.  

Výsledky skúšky si môžete pozrieť jednotlivo alebo po skupinách; viete tak zhodnotiť jednotlivcov aj celé oddelenie/team. 

Flexibilita

Aptis test ponúkame v rôznych formátoch.

SKÚŠKA PÍSANÁ NA POČITAČI

Najjednoduchší spôsob absolvovania skúšky Aptis je na počítači. 

Tento spôsob má mnohé výhody:

 • skúšku môžete absolvovať priamo vo Vašich priestoroch a v známom prostredí
 • môžete ju písať na počítači alebo na tablete
 • skúšku môžete absolvovať v časoch, ktoré Vám najlepšie vyhovujú a prispôsobiť ich Vášmu podnikaniu
 • máte dokonca možnosť stiahnuť si testy a absolvovať ich offline kedykoľvek Vám to vyhovuje 
 • rýchlo dostupné výsledky
 • je to rentabilná metóda vykonania skúšky

SKÚŠKA v KLASICKOM FORMÁTE (PERO A PAPIER)

Skúška v klasickom formáte (perom na papieri) je vhodná v prípade, že chcete testovať väčšiu skupinu ľudí naraz.
Upozornenie: ústnu časť skúšky je možné absolvovať len cez počítač alebo telefón.

Klasický formát skúšky umožňuje:

 • testovať veľkú skupinu naraz, v tom istom termíne
 • absolvovať skúšku ak nemáte internetové pripojenie alebo možnosť inštalovať potrebný softvér
 • testovať aj kandidátov, ktorí nemajú potrebné počítačové zručnosti.

TESTOVANIE CEZ TELEFÓN

Ústnu časť skúšky Aptis môžete absolvovať aj cez telefón.

Tento formát testovania má mnohé výhody:

 • umožňuje skúšanie aj v náročnom prostredí 
 • ponúka flexibilné načasovanie
 • nevyžaduje internetové pripojenie
 • otestujete sa v reálnych podmienkach - napríklad ak je Vaše podnikanie zamerané na komunikáciu a porozumenie cez telefón.

Rýchlosť a efektívnosť

Potrebujete rýchlo otestovať Vašich zamestnancov? Dokážeme zabezpečiť ich preskúšanie za 48 hodín (od zadania testu až po oznámenie výsledkov). Vaši kandidáti budú hodnotení expertmi British Council.

Či už chcete testovať potenciálnych alebo súčasných zamestnancov, Aptis je výhodnou investíciou do Vášho podnikania:

 • Test si môžete prispôsobiť Vašim požiadavkám.
 • Cenovo zvýhodnené testovacie balíky. Kontaktujte nás a my Vám urobíme nezáväznú cenovú ponuku.
 • Výhodné ceny Vám umožnia testovať Vašich zamestnancov opakovane a porovnať ich progres s časovým odstupom.

 Flexibilný pre potreby Vášho podnikania

 • Môžete si vybrať tie jazykových zručnosti, ktoré potrebujete (písanie, čítanie,rozprávanie alebo počúvanie) alebo otestovať všetky zručnosti v oblasti, ktorú potrebujete (napr. obchod, cestovanie, turizmus alebo vzdelávanie).
 • Zamerajte sa na kľúčové oblasti Vášho podnikania - ako ostať konkurencie schopný a mať dobrú reputáciu.

Spravodlivý a bezpečný

Aptis ponúka všetkým kandidátom rovnaké skúšobné podmienky.Test bol vyvinutý, aby poskytoval kultúrnu neutralitu a férovú platformu pre všetkých kandidátov. 

Skúška Aptis má mnoho verzií a stále dopĺňame nové materiály; kandidáti sediaci vedľa seba na skúške teda nebudú mať tie isté otázky.

Presné a spoľahlivé výsledky

Máme viac než 70-ročné skúsenosti v hodnotení úrovne anglického jazyka.

Výsledky skúšky Aptis sú presné a spoľahlivé: overili sme si, že kandidáti dosahujú približne rovnaké výsledky ak opakujú test viackrát a hodnotia ich naši odborníci. 

Výsledky skúšky zodpovedajú Spoločnému Európskemu referenčnému rámcu (CEFR) - každá jazyková zručnosť bude ohodnotená na úrovni A1-C2. Ak testujete všetky štyri jazykové zručnosti, dostanete aj hodnotenie celkovej úrovni CEFR. CEFR je celosvetovo uznávané meradlo úrovne ovládania cudzieho jazyka.