Aptis for teachers

Aptis for Teachers je variantom všeobecného Aptis testu. Môže byť použitý Ministerstvami školstva alebo vzdelávacími inštitúciami na celom svete na testovanie angličtiny učiteľov alebo študentov učiteľských vzdelávacích programoch. Bol vyvinutý špeciálne pre vzdelávací sektor; môže byť plne integrovaný do existujúcich systémov riaden7ch lokálne, čo umožňuje sledovať úroveň učiteľov angličtiny počas dlhšieho časového obdobia a tiež efektívne vyhodnocovať úspešnosť tréningových programov. 

Štruktúra a dĺžka testu Aptis for Teachers je rovnaká ako pri Aptis general; avšak obsah testu je špecificky prispôsobený učiteľom a otázky súvisia s témami a scenármi, s ktorými učitelia prichádzajú do každodenného kontaktu. Preto sú im otázky blízke, a tak umožňujúce kandidátom sa zamerať len na jazyk, nie na obsah otázok. 

APTIS FOR TEACHERS SA MÔŽE POUŽIŤ NA TESTOVANIE:

  • Učiteľov angličtiny pracujúcich v školách na celom svete 
  • Učiteľov iných predmetov na školách na celom svete
  • Učiteľov angličtiny jazykových programov vo veľkom meradle, vrátane komerčných programov 
  • Študentov v učiteľských tréningoch alebo univerzitných programoch
  • Iných profesionálov pracujúcich vo vzdelávacej sfére.