Aptis for teens

Na celom svete sa študenti učia angličtinu skôr, než počas ich štúdií, čo má za následok dopyt po vyhodnocovaní angličtiny. Školy ako aj rodičia vedia, že znalosť angličtiny má pre ich žiakov obrovský význam a deti sa učia, napredujú a pracujú v medzinárodnom prostredí. 

Čo to znamená? 

 • Aptis for Teens je nový nástroj, ktorý vyvinul British Council na vyhodnotenie angličtiny špeciálne pre tínedžerov, testujúc ich zručnosti prostredníctvom pre nich blízkych tém a scenárov.
 • Pri cieľovej skupine 13-17-ročných, Aptis for Teens Vám umožňuje zamerať sa na špecifické zručnosti anglického jazyka, pričom výsledky dostanete veľmi rýchlo. 
 • Otázky boli zostavené tak, aby ukazovali aktivity, ktoré sa vyskytujú v každodennom živote tínedžerov, napríklad: sociálne médiá, domáce úlohy, školské udalosti a športy, aby boli testy pre nich blízke. Tento moderný prístup k testovaniu umožňuje kandidátom plne demonštrovať ich znalosť a zručnosti v angličtine.
 • Aptis for Teens môže byť integrovaný do súčasného vzdelávacieho systému, čo umožňuje hodnotiť úroveň angličtiny študentov efektívne počas dlhšieho časového obdobia.

Kto ho môže využívať?

 • Stredné školy a gymnázia
 • Ministerstvá školstva na celom svete
 • Jazykové školy
 • Súkromný lektori alebo učitelia
 • Bilingválne školy

Čo môže zabezpečiť?

 • zefektívniť prácu študentov na základe ich dosiahnutej úrovne 
 • zhodnotiť pripravenosť na absolvovanie certifikovaných skúšok
 • zhodnotiť pripravenosť študovať v zahraničí a v programoch štúdia s ubytovaním v rodine
 • identifikovať silné a slabé stránky pre ďalšiu výučbu a podporu pre študentov
 • zhodnotiť učebné programy
 • testovať progres  študentov v priebehu dlhšieho časového obdobia štúdia.

 

Flexibilita sa týka aj našich reportov a výsledkov, ktoré sú prezentované ako v individuálnej, tak aj v skupinovej forme.

Číselné skóre (0-50) dostanete za každú testovanú zručnosť, čo môže byť použité na porovnanie individuálnych kandidátov v rámci ich skupiny a tiež pomáha hodnotiť progres v prípade, že kandidáti test opakujú. Spolu s číselným skóre tiež poskytujeme informáciu o úrovni každej testovanej zručnosti (A1-C) danej Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEFR). V prípade, že absolvujete všetky 4 zručnosti, dostanete aj informáciu o celkovej (CEFR) úrovni. 

Pozri tiež