Nasledujte štyri jednoduché kroky:

Krok 1 - Rezervujte si konzultáciu.

 • Aby sme vám mohli pomôcť s výberom kurzu je pred registráciou potrebné rezervovať si osobnú konzultáciu.
 • Konzultáciu si môžete rezervovať online a vybrať si vhodný deň a čas.

Krok 2 - Vyplňte krátky vstupný test online.

 • Online vstupný test má 30 otázok s možnosťou viacerých odpovedí. Na dokončenie vstupného testu máte 30 minút.
 • Odporúčame Vám absolvovať vstupný test pred ústnym pohovorom, aby sme vám mohli pomôcť s výberom kurzu.
 • Výsledok vstupného testu s vami prediskutujeme počas osobnej konzultácie.

Krok 3 - Absolvujte konzultáciu.

 • V den konzultácie môžete prísť osobne krátko pre jej začiatkom.
 • Na konzultáciu nepotrebujete žiadne doklady.
 • Počas pohovoru jeden s našich expertov prediskutuje výsledok vášho vstupného testu a pomôže vám s výberom kurzu.
 • Vaša konzultácia potrvá 10 až 20 minút.

Krok 4 - Registrácia

 • Po vašej konzultácii sa môžete prihlásiť na kurz a uhradiť poplatok vo vašom výučbovom centre.
 • Na registráciu do kurzu a platbu za kurz musíte mať minimálne 18 rokov.

Podpora

Ak potrebujete pomoc s rezerváciu vašej konzultácie, kontaktujte prosím zákaznícke centrum vo vašom výučbovom centre.

Ochrana osobných údajov.

British Council použije poskytnuté údaje len na účely spracovania vašej registrácie. Právny základ pre spracovanie vašich údajov je v súlade s našimi zmluvnými podmienkami.

British Council dodržiava zákony o ochrane osobných údajov v Spojenom Kráľovstve a v iných krajinách, ktoré spĺňajú medzinárodné normy.

Máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o Vás máme a právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresností v týchto informáciach. Ak máte pochybnosti o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi, máte právo sťažovať sa na regulačnom úrade. 

Podrobné informácie nájdete v sekcii ochrany osobných údajov na našej stránke, alebo sa obráťte na miestnu kanceláriu British Council. Poskytnuté osobné informácie uchovávame po dobu 7 rokov.