Virtuálne triedy pre dospelých

Nadväzujeme na širokú sieť našich vzdelávacích centier po celom svete, v ktorých sa virtuálne triedy osvedčili ako efektívne. Virtuálne vyučovanie je ako akékoľvek iné vyučovanie v triede, ktorú v British Council navštevujete. S Vaším učiteľom a spolužiakmi si budete trénovať rozprávanie a písanie v reálnom čase, robiť činnosti v pároch a skupinách. Samozrejme, tak ako na iných hodinách, budete precvičovať aj zručnosti v oblasti počúvania a čítania a naučíte sa z jazyka mnoho nového. Jediný rozdiel je, že naše virtuálne vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom Zoom – softvéru pre webové konferencie, ktorý je pre užívateľov ľahko zrozumiteľný. 

Prosím, pozrite si náš návod k Virtuálnym triedam, v ktorom nájdete viac informácií, ako sa pripraviť na Vašu prvú online hodinu. 

Dúfame, že využijete možnosť pokračovať s kurzami a stretávať svojich spolužiakov a učiteľa angličtiny z bezpečia Vášho domova.