Momentálne registrujeme na naše letné kurzy, ktoré plánujeme otvoriť v prezenčnej forme (face to face).

Na letnom intenzívnom kurze anglického jazyka:

 • Vás bude učiť kvalifikovaný lektor s mnohoročnými skúsenosťami
 • naučíte sa plynulejšie komunikovať v bežných každodenných situáciách
 • precvičíte si základné jazykové zručnosti (počúvanie a čítanie s porozumením, hovorenie a písanie) prostredníctvom zaujímavých aktivít a podnetných učebných materiálov 
 • zlepšíte si výslovnosť a znalosť anglickej gramatiky, rozšírite si slovnú zásobu 
 • a čo je najdôležitejšie - budete mať z učenia radosť.

Dôležité: Letné kurzy nie sú vhodné pre úplných začiatočníkov. Ak ste už študentom British Council, alebo máte platný vstupný test (nie starší ako 6 mesiacov), nemusíte vstupný test absolvovať znova. 

Informácie o kurze

 • Úrovne (CEFR)

  Intermediate (B1)

  Advanced (C1)

 • Kurz

  20 vyučovacích hodín počas 5 dní

  Maximálne 14 študentov v skupine

 • Kde učíme

 • Cena

  170 €

British Council Bratislava
Rozvrh kurzov

Kurz (CEFR) Dátum Čas
Intermediate  11.07. - 15.07.2022 17.00 - 20.10
Intermediate  18.07. - 22.07.2022 17.00 - 20.10
Intermediate  25.07. - 29.07.2022 17.00 - 20.10
Intermediate  01.08. - 05.08.2022 17.00 - 20.10
Intermediate 08.08. - 12.08.2022 17.00 - 20.10
Advanced  11.07. - 15.07.2022 17.00 - 20.10
Advanced  18.07. - 22.07.2022 17.00 - 20.10
Advanced  25.07. - 29.07.2022 17.00 - 20.10
Advanced 01.08. - 05.08.2022 17.00 - 20.10
Advanced 08.08. - 12.08.2022 17.00 - 20.10