Mark Wallinger’s White Horse sculpture
Mark Wallinger’s White Horse sculpture

Fotografia: Biely kôň, autor Mark Wallinger (2013), vystavený pred budovou British Council v Londýne, foto © Peter White

Naše pôsobenie v oblasti umenia si kladie za cieľ propagovať rozmanitú kultúru, tvorivosť a inovatívnosť Spojeného Kráľovstva v zahraničí.

Naprieč umeleckými formami spolupracujeme s najvýraznejšími britskými talentami na príprave umeleckých programov a možností spolupráce so Slovenskom.

Architektúra, dizajn a móda

Náš tím pre oblasť architektúry, dizajnu a módy vytvára kontakty medzi dizajnérmi a kultúrnymi inštitúciami z celého sveta prostredníctvom širokého záberu projektov vo všetkých spomenutých disciplínach. Prečítajte si viac o ich práci.

Kreatívna ekonomika

Zistite viac o práci British Council v oblasti kreatívnej ekonomiky, na podporu našej siete podnikateľov v kreatívnych odvetviach, kultúrnych lídrov, kultúrnej politiky a možnostiach, ako sa stať súčasťou týchto projektov.

Film

British Council Film prepája britský film a filmových tvorcov s novým medzinárodným publikom, predstavuje inovatívnosť, rôznorodosť a výnimočnosť britského filmu v mnohých krajinách sveta a vyhľadáva príležitosti ku kreatívnej spolupráci.

Literatúra

Stránka literatúra British Council obsahuje informácie o našom pôsobení v tejto oblasti, o projektoch, na ktorých pracujeme, o literárnych novinkách a publikačnej činnosti v Spojenom Kráľovstve. Obsahuje aj celosvetový program literárnych festivalov a pramene pre prácu so súčasnou britskou literatúrou na školách.

Hudba

Od elektroniky po jazz, od ľudovej hudby po folk, od klasiky po indie – pracujeme naprieč všetkými hudobnými žánrami. Náš hudobný tím tiež pripravuje vlastnú týždennú  hudobnú rozhlasovú show Selector, ktorá prináša to najlepšie z novej hudby Spojeného kráľovstva. Prečítajte si viac o našej činnosti v hudobnej oblasti. 

Divadlo a tanec

Prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí podporujeme to najlepšie z oblasti scénického umenia v Spojenom kráľovstve, vrátane hosťovania nových produkcií, dielní a rezidencií, seminárov a konferencií, prehliadok a študijných pobytov pre zahraničných scénických umelcov v Spojenom kráľovstve. Prečítajte si viac o divadle a tanci

Výtvarné umenie

Podporujeme britské výtvarné umenie prostredníctvom rozmanitých aktivít a podujatí - putovných výstav, dielní, seminárov a konferencií. Objavte našu zbierku vyše 8 500 britských výtvarných diel