Vydajte sa na cestu do budúcnosti až o 2,000 rokov dopredu… pozrieť sa späť na svet dnes.

Collecting Europe je spolupráca medzi Goetheho Inštitútom a Victoria & Albert Múzeom (V&A) s British Council ako partnerom. Pozýva študentov a umelcov z celého sveta, aby si predstavili, ako by mohla náša súčasnosť vyzerať pri pohľade z budúcnosti. 

Odštartovaním projektu bolo poverených 12 medzinárodných umelcov, aby si predstavili, ako môže Európa vyzerať o 2,000 rokov. Týchto 12 umeleckých diel je vystavených v  V & A. Tieto budú nasledované ďalšími expozíciami, workshopmi, diskusiami a inými podujatiami.

Collecting Europe nabáda ľudí k otázke chápania hraníc, identity a národnosti - témy, ktoré sú rovnako dôležité v celosvetovom meradle, ako aj v debate o Európe.

Vytvorte svoju predstavu o Európe online

Tri organizácie vytvoriliwebovú stránku collectingeurope.net ktorá zahŕňa:

  1. Neustále sa vyvíjajúce digitálne exhibície, ktoré sa konajú v rámci programu Collecting Europe.
  2. Kvíz, kde užívatelia majú odpovedať na rad otázok týkajúcich sa hraníc a identity. Tu sú niektoré z nich:
  • Viete si predstaviť svet bez krajín? Áno/nie
  • Nádornosť by bola nahradená digitálnou štátnou príslušnosťou. Súhlasím/nesúhlasím?
  • Chceli by ste mať romantický vzťah s robotom? Áno Nie

Ako užívatelia budú odpovedať na tieto otázky, vytvoria tak roznorodý tvar, svet postavený z ich vlastných konceptov polí a hraníc. Ich odpovede sa potom stanú súčasťou spoločného tvaru, čo im umožní porovnať svoje odpovede s ostatnými, preskúmať ako ľudia z rôznych krajín a rôzneho veku môžu odpovedať na každú otázku,

UČTE sa VĎAKA Collecting Europe

Collecting Europe sa bude rozvíjať počas roku 2017 a aj ďalej, aby sa vytvoril základ výukových materiálov pre študentov angličtiny, na tému identity a budovania hraníc.

Externé odkazy