Náš prístup k rovnosti, rôznorodosti a inklúzii

V British Council robíme všetko pre to, aby sme odstraňovali prekážky v rámci našej organizácie a vytvárali inkluzívne a reprezentatívne prostredie pre našich študentov. Naším cieľom je prijímať rôznorodosť, odmietať prejavy rasizmu a všetkých foriem diskriminácie a klásť základy našej organizácie na princípoch rovnosti.

Podporujeme inkluzívnu organizačnú kultúru, aby sme našim kolegom, študentom a partnerom umožnili naplno využiť ich potenciál – bez ohľadu na vek, zdravotné znevýhodnenie, pohlavie, vierovyznanie, vieru, rasu, etnický pôvod, kultúru a sexuálnu orientáciu.

Rôznorodosť našich lektorov

V našich vzdelávacích centrách sa na celom svete usilujeme o rôznorodý tím jazykových lektorov. Naši učitelia majú rozličné zázemie, identitu, národnosť, etnický pôvod a vierovyznanie. Spája ich vysoká úroveň ovládania anglického jazyka a spoločný cieľ – ponúknuť študentom to najlepšie z oblasti výučby anglického jazyka.

Rôznorodosť, inklúzia a rovnaké príležitosti pre našich študentov

Aj študenti k nám prichádzajú s pestrou paletou rozličných potrieb. Základom našej práce je efektívne a pozitívne reagovať na tieto potreby, aby si každý z našich študentov odniesol ten najlepší zážitok z výučby anglického jazyka a priblížil sa k dosiahnutiu svojich cieľov.

Rovnosť, rôznorodosť a inklúzia

British Council je globálnou kultúrnou organizáciou a ako taký má jedinečnú možnosť spájať ľudí z rozličných krajín a kultúr a vytvárať bezpečné, dôveryhodné a priateľské prostredie, v ktorom sa môžu vzdelávať a zdieľať svoje myšlienky. Cieľom našej práce je klásť základy zmysluplných, dlhodobých a rešpektujúcich vzťahov medzi rozličnými kultúrami. Staviame sa jednoznačne proti akejkoľvek forme diskriminácie a prejavov rasizmu voči našim partnerom, spolupracovníkom, kolegom či študentom.

Rovnosť, rôznorodosť a inklúzia je pre nás prioritou. Odsudzujeme akékoľvek prejavy diskriminácie a usilujeme o to, aby mali všetci rovnaké a spravodlivé podmienky.