British Council vo svojich viac ako 85 vzdelávacích centrách v 50 krajinách poskytuje platené kurzy angličtiny pre približne 300 000 študentov, detí, tínedžerov a dospelých. Rôznorodosť našich študentov je predpokladom rozmanitých študijných potrieb; aby sme mohli vyučovať anglický jazyk efektívne, musíme sa usilovať vyjsť potrebám našich študentov maximálne v ústrety. Sme presvedčení, že všetci študenti majú rovnaké právo na vysoký štandard vzdelávania sa v anglickom jazyku s cieľom dosiahnuť maximálne výsledky u každého študenta individuálne.

V súlade s Dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, naše vzdelávacie centrum podporuje inkluzívne vzdelávanie. Všetci študenti sú u nás vítaní a my si ceníme ich schopnosti a dosiahnuté výsledky. Podporujeme inkluzívne vzdelávanie, rešpekt medzi študentami a spoluprácu študentov, rodičov aj zamestnancov nášho vzdelávacieho centra. Tento princíp je založený na podpore a uvedomovaní si rozdielnosti. Všetkých študentov hodnotíme adekvátne, správame sa k nim s rešpektom a poskytujeme im rovnaké možnosti.

Veríme, že štúdium v inkluzívnej triede prospeje všetkým jej členom. Študenti si budú navzájom pomáhať, posilnia svoju empatiu a pochopenie pre odlišnosť a rozmanitosť ostatných, ako aj pozitívny prístup k sebe navzájom. Naučia sa oceniť rozmanitosť, ktorá obohacuje a posilňuje všetkých.

Všetci študenti sú u nás vítaní a vynakladáme maximálnu snahu o integráciu potrieb študentov, ktorí sú telesne postihnutí alebo majú špeciálne potreby na vzdelávanie. Prosím, dajte nám vopred vedieť ak Vy alebo Vaše dieťa potrebujete špeciálny prístup, aby sme spolu mohli nájsť najvhodnejšie riešenie.