Dodatočné zdravotné a bezpečnostné opatrenia

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť počas tohto náročného obdobia. Opäť nastal čas sústrediť sa na Vaše výučbové ciele a preto sa tešíme, že sa s Vami a Vašimi deťmi čoskoro uvidíme v našom výučbovom centre. 

V našom výučbovom centre a skúškových priestoroch sme zaviedli dodatočné zdravotné a bezpečnostné opatrenia. 

 

Opatrenia vo výučbovom centre

Vaše zdravie je našou prioritou. Zaviedli sme nasledujúce postupy v súlade s vládnymi pokynmi, aby sme zabezpečili, že výučbové centrum bude pre našich študentov čo najbezpečnejšie:

 • Dezinfekcia na ruky bude k dispozícii pri vchode/východe z výučbového centra a v triedach. (Pre pocit bezpečia si môžete priniesť aj vlastnú dezinfekciu.)
 • Prestávky medzi hodinami budú rozložené tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi skupinami študentov z rôznych tried. 
 • Učebne budú počas dňa dezinfikované. 
 • Toalety a povrchy vystavené častým dotykom budú pravidelne dezinfikované. 
 • Znížený počet študentov v triedach bude v súlade s preventívnym opatrením dodržiavania bezpečnej vzdialenosti.  

Opatrenia v priestoroch konania skúšok

Zdravie kandidátov a nášho personálu je pre nás prioritou.  

 • Dodržujeme opatrenia stanovené vládou Slovenskej republiky a zároveň naše interné pravidlá British Council.  
 • Skúškový personál bol dôkladne zaškolený a vie, akými opatreniami sa má riadiť. 

V rámci usporiadania skúšok sme zaviedli nasledujúce opatrenia:  

 • Skúškové miestnosti sú dôsledne vyčistené a dezinfikované pred každou skúškou.
 • V prípade počítačovej skúšky dezinfikujeme klávesnice a vybavenie pred každou skúškou. 
 • Náš personál bude nosiť rúška.
 • Kandidáti budú vyzvaní, aby vo všetkých vnútorných priestoroch nosili rúška a zároveň dodržiavali dvojmetrové rozstupy. 
 • Kandidáti môžu mať počas skúšky latexové rukavice.
 • K dispozícii bude dezinfekcia na ruky a kandidáti budú vyzvaní, aby ju pravidelne používali, prípadne aby si riadne umyli ruky mydlom. 
 • Nebudeme poskytovať perá alebo ceruzky a kandidáti budú požiadaní, aby si priniesli vlastné písacie potreby. 

Pozri tiež