Dodatočné zdravotné a bezpečnostné opatrenia

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť počas tohto náročného obdobia. Opäť nastal čas sústrediť sa na Vaše výučbové ciele a preto sa tešíme, že sa s Vami a Vašimi deťmi čoskoro uvidíme v našom výučbovom centre. 

V našom výučbovom centre a skúškových priestoroch sme zaviedli dodatočné zdravotné a bezpečnostné opatrenia. 

 

Opatrenia vo výučbovom centre

Vaše zdravie je našou prioritou. Zaviedli sme nasledujúce postupy v súlade s vládnymi pokynmi, aby sme zabezpečili, že výučbové centrum bude pre našich študentov čo najbezpečnejšie:

 • Dezinfekcia na ruky bude k dispozícii pri vchode/východe z výučbového centra a v triedach. (Pre pocit bezpečia si môžete priniesť aj vlastnú dezinfekciu.)
 • Prestávky medzi hodinami budú rozložené tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi skupinami študentov z rôznych tried. 
 • Učebne budú počas dňa dezinfikované. 
 • Toalety a povrchy vystavené častým dotykom budú pravidelne dezinfikované. 
 • Znížený počet študentov v triedach bude v súlade s preventívnym opatrením dodržiavania bezpečnej vzdialenosti.  

Opatrenia v priestoroch konania skúšok

Zdravie kandidátov a nášho personálu je pre nás prioritou.  

 • Dodržujeme opatrenia stanovené vládou Slovenskej republiky a zároveň naše interné pravidlá British Council.  
 • Skúškový personál bol dôkladne zaškolený a vie, akými opatreniami sa má riadiť. 

V rámci usporiadania skúšok sme zaviedli nasledujúce opatrenia:  

 • Skúškové miestnosti sú dôsledne vyčistené a dezinfikované pred každou skúškou.
 • V prípade počítačovej skúšky dezinfikujeme klávesnice a vybavenie pred každou skúškou. 
 • Náš personál bude nosiť rúška.
 • Kandidáti sú povinní nosiť rúško v celej skúškovej budove (napr. v čakacej miestnosti, v registračnej miestnosti, v šatni, pri presune do skúškovej miestnosti, na WC a pod.). Vzhľadom k nárastu prípadov ochorenia Covid-19 a s cieľom zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť počas skúškového dňa, musia kandidáti po celý čas skúšky mať rúško - od vstupu do budovy až po odchod zo skúškovej budovy. Ak máte zdravotné problémy, ktoré Vám neumožňujú nosiť rúško, prineste si, prosím, lekárske potvrdenie, ktoré to dokladuje. Budete ho potrebovať počas registrácie na začiatku skúškového dňa. 
 • Počas celého skúškového dňa je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozstupy. 
 • Kandidáti môžu mať počas skúšky latexové rukavice.
 • K dispozícii bude dezinfekcia na ruky a kandidáti budú vyzvaní, aby ju pravidelne používali, prípadne aby si riadne umyli ruky mydlom. 
 • Nebudeme poskytovať perá alebo ceruzky a kandidáti budú požiadaní, aby si priniesli vlastné písacie potreby. 

Čestné prehlásenie a symptómy ochorenia Covid-19

Kandidáti, ktorí majú akékoľvek príznaky ochorenia Covid-19, sa nesmú zúčastniť jazykovej skúšky. Na nasledujúcom linku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nájdete všeobecné zdravotné informácie a základné hygienické opatrenia Informácie o Covid-19.

Ak sa u Vás prejavia známky ochorenia pred skúškovým dňom ,kontaktujte, prosím skúškové centrum a požiadajte o zmenu termínu Vašej skúšky.

Pred začiatkom skúšky budete musieť podpísať čestné prehlásenie, že nie ste v karanténe, neboli ste počas posledných 14-tich dní v kontakte s nikým, kto má podozrenie na alebo má potvrdené ochorenie Covid-19, a že nemáte nijaké symptómy typické pre ochorenie Covid-19.

Pozri tiež