Naším cieľom je poskytnúť každému kandidátovi optimálne podmienky pre absolvovanie skúšky: robíme všetko preto, aby sme sa prispôsobili Vašim špeciálnym potrebám a požiadavkám. Sprístupníme pre Vás miesto konania skúšky či pomôžeme Vám porozumieť testovým otázkam.

Ak máte akékoľvek špeciálne požiadavky, oboznámte sa, prosím, najprv s inštrukciami danej skúšky. Každá skúška má iné podmienky a možnosti, v niektorých prípadoch môžete byť dokonca oslobodení od absolvovania konkrétnej časti skúšky. Pozor: žiadne potvrdenia týkajúce sa špeciálnych podmienok po uzavretí registrácie neprijímame.

Špeciálne opatrenia sú možné pre nasledovné skúšky:

 • IELTS na papieri

Ak potrebujete špeciálnu verziu testu, kontaktujte nás minimálne 3 mesiace pred dátumom skúšky. Tento čas je totiž potrebný na jej prípravu.

Ak potrebujete osobitné administratívne opatrenia, napr. zvýšenie časového limitu trvania skúšky, kontaktujte nás minimálne 6 týždňov vopred. K registrácii nezabudnite priložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré by nemalo byť staršie ako 2 roky.

 •  Skúšky Cambridge English na papieri

Kandidátom so zdravotným postihnutím či špeciálnymi potrebami vychádzame v ústrety prispôsobením skúšky. Kontaktujte nás minimálne 3 mesiace pred dátumom testu. K registrácii je potrebné priložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré by nemalo byť staršie ako 2 roky. Prihlášky akceptujeme len na písomné testy Cambridge English.

 • Odborné a univerzitné skúšky

 Vo väčšine prípadov bude potrebné, aby ste najprv kontaktovali skúškovú komisiu ale univerzitu. Skúšková komisia potom kontaktuje British Council a Vás bude informovať o schválení.

Ak ste sa na skúšku zaregistrovali cez British Council, kontaktujte nás so žiadosťou o špeciálne podmienky. K žiadosti je potrebné priložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré by nemalo byť staršie ako 2 roky.

Ktoré dokumenty je potrebné zaslať?

K Vašej žiadosti je potrebné priložiť lekársku správu, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:

 • musí byť čitateľná a napísaná buď v slovenskom alebo anglickom jazyku
 • musí to byť originálny dokument na hlavičkovom papieri, na ktorom bude uvedené meno, kvalifikácia a podpis príslušného lekára
 • musí obsahovať jasný popis kandidátovho znevýhodnenia 
 • musí obsahovať jasné zdôvodnenie potreby pre špeciálne opatrenia na skúšku.

Lekárska správa nesmie byť staršia ako dva roky pred termínom skúšky.

Akú podporu môžete dostať?

Ak ste zrakovo alebo sluchovo postihnutý, môžete mať nárok na upravenú verziu skúškových materiálov vrátane:

 • skúškových papierov v Braillovom písme (Grade 1/un-contracted or Grade 2/contracted)
 • väčšieho písma: buď A4 (18pt tučné) alebo A3 (15.5pt písmo)
 • materiálov na časť Počúvanie: špeciálne upravené CD alebo čítanie z pier 
 • materiálov na časť Hovorenie: nápoveda v Braillovom alebo zväčšenom písme.

Ak máte dyslexiu alebo ste telesne postihnutý môžete požiadať o nasledovné opatrenia:

 • extra čas: o 25-100 percent viac času v závislosti od Vašich potrieb
 • počas skúšky prestávky pod dohľadom 
 • použitie počítača
 • ústna časť skúšky: štandardný formát s "dummy" partnerom alebo samostatne 
 • individuálny dozor na skúške.