Naším cieľom je poskytnúť každému kandidátovi optimálne podmienky pre absolvovanie skúšky. a robíme všetko preto, aby sme sa prispôsobili Vašim potrebám a požiadavkám. Radi pre Vás sprístupníme miesto konania skúšky alebo Vám pomôžeme s porozumením testovým otázkam.

Ak máte akékoľvek špeciálne požiadavky, oboznámte sa najprv s možnosťami danej skúšky. Každá skúška má iné podmienky; niekedy Vás môžeme aj oslobodiť od absolvovania niektorej časti skúšky. Upozornenie: po ukončení registrácie na skúšku už nemôžeme uznať nijaké potvrdenie týkajúce sa špeciálnych podmienok.

Špeciálne opatrenia sú možné pre tieto skúšky:

 • IELTS na papieri

Ak potrebujete špeciálne upravenú verziu testu (Braillovo písmo, upravenú časť skúšky Počúvanie a podobne), kontaktujte nás aspoň dva mesiace pred dátumom skúšky, aby sme ju dokázali pre Vás zabezpečiť. K registrácii môžeme vyžadovať predložiť lekárske potvrdenie, ktoré nie je staršie než 2 roky.

Ak by ste potrebovali administratívnu úpravu skúšky (napr. navýšenie časového limitu skúšky), kontaktujte nás najlepšie 6 týždňov pred dňom konania skúšky. 

 • Odborné a univerzitné skúšky

 Vo väčšine prípadov bude potrebné, aby ste najprv kontaktovali skúškovú komisiu alebo univerzitu. Skúšková komisia potom kontaktuje British Council a Vás bude informovať o schválení.

Ak ste sa na skúšku zaregistrovali cez British Council, kontaktujte nás so žiadosťou o špeciálne podmienky. K žiadosti je potrebné priložiť platné lekárske potvrdenie, ktoré by nemalo byť staršie ako 2 roky.

Ktoré dokumenty je potrebné zaslať?

Vo väčšine prípadov je potrebné k Vašej žiadosti je potrebné priložiť lekársku správu, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:

 • musí byť čitateľná a napísaná buď v slovenskom alebo anglickom jazyku
 • musí to byť originálny dokument na hlavičkovom papieri, na ktorom bude uvedené meno, kvalifikácia a podpis príslušného lekára
 • musí obsahovať jasný popis kandidátovho znevýhodnenia 
 • musí obsahovať jasné zdôvodnenie potreby pre špeciálne opatrenia na skúšku.

Lekárska správa nesmie byť staršia ako dva roky pred termínom skúšky.

Akú podporu môžete dostať?

Ak ste zrakovo alebo sluchovo postihnutý, môžete mať nárok na upravenú verziu skúškových materiálov vrátane:

 • skúškových papierov v Braillovom písme (Grade 1/un-contracted or Grade 2/contracted)
 • väčšieho písma: buď A4 (18pt tučné) alebo A3 (15.5pt písmo)
 • materiálov na časť Počúvanie: špeciálne upravené CD alebo čítanie z pier 
 • materiálov na ústnu časť skúšky: nápoveda v Braillovom alebo zväčšenom písme.

Ak máte dyslexiu alebo ste telesne postihnutý môžete požiadať o nasledovné opatrenia:

 • extra čas: o 25-100 percent viac času v závislosti od Vašich potrieb
 • počas skúšky prestávky pod dohľadom 
 • použitie počítača
 • ústna časť skúšky: štandardný formát s "dummy" partnerom alebo samostatne 
 • individuálny dozor na skúške.