Mapa skúškových centier pre Cambridge skúšky

Jednou z výhod absolvovania skúšky prostredníctvom British Council je počet miest, kde sa v rámci Slovenska môžete skúšky zúčastniť. Okrem centra v Bratislave môžete skúšku absolvovať v ďalších piatich centrách po celom Slovensku.
Spoluprácou s jazykovými školami, strednými školami a univerzitami sme vytvorili sieť skúškových centier British Council, ktoré zabezpečujú administrovanie skúšok čo najbližšie k vášmu bydlisku.

Pozrite si, ktoré skúškové centrum je ku vám najbližšie

 

Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Kmeťa

Kontakt: Ondrej Halan
Adresa: A.Gwerkovej-Göllnerovej 6, 969 17 Banská Štiavnica

Email: certifikaty.bs@gmail.com
Webová stránka: http://gymbs.edupage.org/

Bratislava

British Council

Kontakt: Danica Goffová
Adresa: Panská 17, 811 01 Bratislava

Email: exams@britishcouncil.sk
Webová stránka: www.britishcouncil.sk

Košice

b&c language school sro 

Kontakt: Ing. Bibiána Kleinová
Congress hotel Centrum Košice
Južná trieda 2A, 043 23 Košice
0905 855 720

Email: bc@bcskola.sk
Webová stránka: www.bcskola.sk

Trenčín

Language & Partner

Kontakt: Tatiana Šimuniová
Adresa: Legionárska 58, 911 01 Trenčín

Email: info@languagepartner.eu
Webová stránka: www.languagepartner.eu/

Trnava

Vallis - jazykové vzdelávanie

Kontakt: Peter Žido
Adresa: Trhová 1/A, 917 01 Trnava

Email: info@vallis.sk
Webová stránka: www.vallis.sk

Žilina

Jazyková škola VIVEUS

Kontakt: Zlatica Kmeťová
Adresa: Romualda Zaymusa 8683/2 , 010 01 Žilina

Email: zilina@viveus.sk
Webová stránka: www.viveus.sk