Otestovanie jazykových znalostí presne podľa Vašich potrieb

British Council má viac než 80-ročné skúsenosti vo výučbe a testovaní anglického jazyka na celom svete.

Naša práca v oblasti hodnotenia jazykových zručností sa opiera o skúsenosti popredných odborníkov a dôkladný výskum. Takto získané znalosti a skúsenosti Vám ponúkame v rámci poradenských a konzultačných služieb v oblasti jazykového testovania na medzinárodnej úrovni.

Náš tím odborníkov - Assessment Solutions Team - podporuje ministerstvá a vzdelávacie inštitúcie pri vývine a implementácii iniciatív a projektov v oblasti hodnotenia jazykových zručností.  Spolupráca s mnohými partnermi - od politikov po pedagogických pracovníkov – je zárukou, že výsledné hodnotenie je v súlade s miestnymi vzdelávacími systémami a dosahuje želaný výsledok.

Súčasťou našej práce sú:

  • školenia v oblasti jazykového hodnotenia,
  • vyhodnocovanie aktuálnych systémov jazykového hodnotenia,
  • implementovanie postupov s cieľom zaručiť výslednú kvalitu,
  • podpora organizovania hodnotiacich projektov veľkého rozsahu,
  • poradenstvo v oblasti navrhovania a vývinu udržateľných lokalizovaných systémov hodnotenia,
  • zosúladenie nástrojov jazykového hodnotenia so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazykové znalosti (CEFR) a inými platnými rámcami.

Naším cieľom je udržateľnosť projektov, usilujeme o navýšenie kapacít lokálnych tímov, ktoré by ponúkali jazykové ohodnotenia na medzinárodnej úrovni.