British Council každoročne organizuje konferenciu Going Global. Je to otvorené fórum pre svetových lídrov z oblasti medzinárodného vzdelávania, na ktorom môžu prediskutovať aktuálne otázky z oblasti vysokoškolského a odborného vzdelávania. Konferencia sa rozrástla z pôvodného podujatia, ktoré sa od roku 2004 konalo spočiatku každé dva roky v Spojenom kráľovstve, na každoročnú udalosť, pričom miesto jej konania je buď v Spojenom kráľovstve alebo v niektorom významnom meste v zahraničí.  

Okrem otvoreného fóra pre svetových lídrov z oblasti medzinárodného vzdelávania a možnosti predebatovať otázky a problémy vysokoškolského a odborného vzdelávania, či diskusií o spoločnom hľadaní riešení, je to aj výborná príležitosť na nadväzovanie kontaktov. Podujatie sa stalo fixným bodom v kalendári globálneho vzdelávania.

Na konferencii, ktorá pozostáva zo série seminárov zameraných na vybrané témy, sa každoročne zúčastňuje vyše 1000 účastníkov z oblasti terciárneho vzdelávania (vysokoškolského aj ďalšieho vzdelávania) aj z iných odborov, ktoré vidia svoju perspektívu na poli medzinárodného vzdelávania.

Externé odkazy