British Council  každoročne organizuje konferenciu Going Global. Je to otvorené fórum pre svetových lídrov z oblasti medzinárodného vzdelávania, na ktorom  môžu prediskutovať aktuálne otázky z oblasti vysokoškolského a odborného vzdelávania. Konferencia sa rozrástla z pôvodného podujatia, ktoré sa od roku 2004 konalo spočiatku  každé dva roky v Spojenom kráľovstve, na každoročnú udalosť, pričom miesto jej konania je buď v Spojenom kráľovstve alebo v niektorom významnom meste v zahraničí.  

Okrem otvoreného fóra pre svetových lídrov z oblasti medzinárodného vzdelávania a možnosti predebatovať otázky a problémy vysokoškolského a odborného vzdelávania, diskusií o spoločnom hľadaní riešení, je to aj výborná príležitosť na nadväzovanie kontaktov. Podujatie sa stalo fixným bodom v kalendári globálneho vzdelávania.

Konferencie, ktorá pozostáva zo série seminárov zameraných na vybrané témy, sa každoročne  zúčastňuje vyše 1,000 účastníkov z oblasti terciálneho vzdelávania (vysokoškolského aj ďalšieho vzdelávania) aj z iných odborov, ktoré vidia svoju perspektívu na poli medzinárodného vzdelávania.

Externé odkazy