Two men talking together
Date
piatok 19. február 2016 -
17:00 do 18:00
Poloha
British Council Slovakia, Bratislava

Tento mesiac si trochu oddýchneme od gramatiky,aby sme sa mohli zamerať na inú oblasť anglického jazyka,ktorá môže spôsobovať problémy slovanským študentom anglického jazyka. Tentokrát sa naučíte o dôležitosti intonácie a vetnom prízvuku vo vete a vyskúšate si aj niektoré aktivity na zlepšenie si svojej výslovnosti.

Úroveň: A2 a vyššie

Cena: €10, zdarma pre študentov zimného trimestra