Internationalisation of Education and IELTS v UCM Trnava

utorok 04. november 2014 -
13:30 do 23:59
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Prednáška IELTS Business Development manažéra pre Európu Mikea Welcha na tému Internationalisation of Education and IELTS v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prednáška bude v anglickom jazyku.