Učiteľ píše na flipchart
Date
piatok 30. január 2015 -
16:00 do 19:00
Poloha
British Council Slovakia, Bratislava

Interaktívny workshop zameraný na plánovanie/organizovanie obchodných reportov, ich popis, editovanie a prezentáciu. Môžete si vybrať modul A alebo B (alebo oba).