Do letných kurzov 2024 pre deti vo veku 6-8 rokov sa môžete prihlásiť vyplnením nasledujúceho formulára.

Polia označené * sú povinné.

Osobné údaje – rodiča alebo zákonného zástupcu

Radi by sem podotkli, že deti mladšie ako 11 rokov nemôžu opustiť British Council bez dozoru. Vaše dieťa musí vyzdvihnúť rodičom nominovaná osoba staršia ako 14 rokov.

Úroveň angličtiny Vášho dieťata

Oznámenie o ochrane osobných údajov

British Council použije informácie, ktoré poskytnete, v súvislosti so spracovaním vašej prihlášky na kurzy angličtiny pre deti a mládež. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je súhlas s našimi podmienkami registrácie (zmluvy); prosím pozrite: https://www.britishcouncil.sk/anglictina/prihlasenie/podmienky-zapisu,

Marketingový súhlas

British Council by chcel použiť informácie, ktoré nám poskytnete, na zaslanie podrobností o aktivitách, službách a podujatiach (vrátane spoločenských podujatí), o ktorých si myslíme, že sú zaujímavé.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe vášho súhlasu. Z odberu našich e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť alebo nás môžete kontaktovať na info@britishcouncil.sk.

Ochrana dát

British Council dodržiava zákony o ochrane údajov v Spojenom kráľovstve a zákony v iných krajinách, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané štandardy. Máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame, a právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek nepresností v týchto údajoch. Ak máte máte pochybnosti o spôsobe použitia vašich osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť u regulátora ochrany osobných údajov.

Podrobné informácie nájdete v časti o ochrane osobných údajov na našej firemnej webovej stránke www.britishcouncil.org/privacy, alebo sa môžete obrátiť na kanceláriu British Council v Prahe prostredníctvom https://www.britishcouncil.sk/o-nas/kontakt. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 7 rokov od ich získania.