A mother helping her two young children.
EV - LearnEnglish family parent workshop
Date
piatok 17. október 2014 -
15:00 do 17:00
Poloha
British Council, Panská 17, Slovakia

British Council uznáva, že jej základnou povinnosťou je zabezpečiť starostlivosť všetkým deťom, s ktorými sme v kontakte, vrátane povinnosti chrániť ich pred zneužitím. Dosahujeme to dodržiavaním právnych predpisov Spojeného kráľovstva na ochranu detí a príslušných zákonov v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme, rovnako ako dodržiavaním Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC) 1989.

  • Ako sa malé deti učia angličtinu ako ďalší jazyk?
  • Ako motivovať deti k učeniu sa angličtiny?
  • Učenie angličtiny pomocou riekaniek
  • Učenie angličtiny pomocou obrázkových knižiek

Rezervácia je nutná vopred na emailovej adrese adela.kovarova@britishcouncil.sk najneskôr do 15.októbra 2014. 
Počet účastníkov je obmedzený.