Ak máte záujem o firemný kurz, vyplňte, prosím, formulár nižšie.

Políčka označené (*) sú povinné.

Ak máte záujem o kurz vo Vašich priestoroch, prosím uveďte presnú adresu.
Uveďte, prosím, bližšie informácie o kurze (individuálny alebo skupinový, počet účastníkov kurzu, zameranie kurzu, približná dĺžka, vhodné dni a časy)

British Council potrebuje Vaše osobné údaje na spracovanie žiadosti, ktorú nám chcete poslať a na to, aby aby sme Vás mohli kontaktovať s jej riešením. Tieto údaje nebudú poskytnuté iným stranám. Kliknutím na tlačidlo Zaslať správu súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za týmto účelom.

Ochrana údajov

British Council dodržiava zákon o ochrane osobných údajov Veľkej Británie, ako aj zákony o ochrane osobných údajov v iných krajinách, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané normy.

Máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás máme a máte právo požiadať o nápravu nepresností v týchto informáciách. Ak máte obavy z toho, ako sme použili Vaše osobné informácie, máte tiež právo sťažovať sa u regulátora ochrany osobných údajov. 

Podrobné informácie nájdete v časti o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke alebo sa obráťte na Vašu pobočku British Council. Vaše informácie uchovávame 6 mesiacov odo dňa, kedy nám boli poskytnuté.