Zmeny v školských skúškach iGCSE a IAL

V Spojenom Kráľovstve je pre stredné školy na výber hneď niekoľko skúškových komisií, ktoré ponúkajú rôzne kvalifikácie a predmety.  

Ponúkame Vám sumár posledných zmien týkajúcich sa školských skúšok a pozíciu resp. výhody nášho partnera - Pearson Edexcel.

NOVý SYSTÉM ZNÁMKOVANIA:    

Najvýraznejšou zmenou je spôsob známkovania skúšok iGCSE. Pearson Edexcel prechádza na známky od 1 ku 9, kde známka 8 predstavuje najvyššiu známku zo starého spôsobu hodnotenia, čiže A* a známka 9 tak ponúka priestor na ohodnotenie tých skutočne najlepších.

Pre porovnanie starého (A* - G) a nového (9 - 1) systému známkovania, kliknite na dokument Sprievodca známkovaním, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie nižšie. 

PREČO PEARSON EDEXCEL:

• Prechádza na nový spôsob známkovania od 1 ku 9, kde známka 8 predstavuje pôvodné A* a známka 9 tak ponúka priestor na ohodnotenie tých najlepších študentov.  

• Ponúka učiteľom podrobné informácie o výsledkoch ich študentov, aby sa mohli lepšie pripraviť na záverečné A level skúšky.

• Zosúladenie s UK štandardmi a osnovami zabezpečuje uznanie univerzít a ministerstiev školstva po celom svete. 

• Lepšie porovnanie s anglickým hodnotením na rozdiel od pôvodného hodnotenia A* - G.

• Univerzity preferujú nový spôsob známkovania. 

• Prvotný zámer skúšok iGCSE je nasmerovať progres študenta na záverečné A-level skúšky.

• Pearson a British Council úzko komunikujú so zástupcami univerzít a ministerstiev v rôznych krajinách.  

• Pearson Edexcel bude naďalej ponúkať aj skúšky International A-level (IAL), ktorých štrukúra sa meniť nebude a sú celosvetovo uznávané.