Staňte sa lepším učiteľom

Sme svetovou jednotkou vo výučbe anglického jazyka. Nezáleží na tom či je angličtina Vaším materinským jazykom alebo nie - s nami budete učiť anglický jazyk efektívne a dobre. 

Ponúkame Vám množstvo kurzov pre učiteľov, odborné poradenstvo, tipy, bezplatné učebné materiály, digitálne učebné zdroje a celosvetovú podpornú sieť našich učiteľov. 

Môžeme vám pomôcť, aby ste sa stali sebaistejšími a úspešnejšími profesionálmi. Náš kontinuálny profesijný rozvojový rámec je založený na 12 odborných postupoch a pomôže vám podporiť váš rozvoj ako učiteľa bez ohľadu na to, v akej fáze svojho rozvoja sa nachádzate. Prečo si nenaplánovať svoju profesnú cestu rozvoja práve s British Council? Náš Self Assessment Tool  vám pomôže ohodnotiť vaše vzdelanie a naplánovať si ďalší tréning.