students taking their exam

Ak ste školou alebo inštitúciou vyučujúcou anglický jazyk a chceli by ste prihlásiť svojich študentov na skúšky Cambridge English, prečítajte si ako ich zaregistrovať na jednotlivé skúšky.

Skúšky pre deti (Starters, Movers, Flyers)

Napíšte nám a dohodnite si termín skúšky. Ak si chcete vybrať vlastný termín skúšky, potrebujete minimálne 25 kandidátov (súčet všetkých úrovní YLE).

Viac informácii o registrácii nájdete v inštrukciách pre školy (na stiahnutie nižšie). Kandidátov na skúšku môžete prihlásiť e-mailom alebo online.

Registrácia e-mailom: Stiahnite si YLE registračný formulár pre školy (nižšie) vyplnený ho pošlite na exams@britishcouncil.sk najneskôr 10 týždňov dohodnutým termínom skúšky.

Registrácia online: Ak chcete svojich kandidátov registrovať priamo do online registračného systému a nemáte ešte prístupové údaje, napíšte nám. Pozrite si ako registrovať a upravovať/vyhľadávať údaje kandidátov.

Cambridge English skúšky (klasické aj for schools)

KROK 1 Online registrácia

Ak chcete svojich kandidátov registrovať priamo do online registračného systému a nemáte ešte prístupové údaje, napíšte nám. Pozrite si ako registrovať a upravovať/vyhľadávať údaje kandidátov.

KROK 2 Podmienky registrácie 

Školy a inštitúcie sú povinné informovať všetkých kandidátov a ich rodičov alebo právnych zástupcov (v prípade kandidátov mladších ako 18 rokov) o podmienkach registrácie na skúšky Cambridge English (Terms and Conditions).

KROK 3 Platba za skúšku

Ceny jednotlivých skúšok nájdete na našej stránke. Celkovú sumu za prihlásených študentov je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet British Council do 5 dní odo dňa registrácie. Ak ste požiadali o vystavenie faktúry, riaďte sa, prosím, inštrukciami na tejto faktúre. Zaplatiť môžete bankovým prevodom na účet British Council, číslo účtu: 200 847 0006/8130, IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006, SWIFT: CITISKBA (účet je vedený v  Citibank Slovakia, a.s.).

KROK 4 Pozvánka na skúšku/Informácie o skúške 

Škola dostane všetky informácie o skúške (vrátane pozvánky, tzv. Confirmation of Entry) najneskôr 2 týždne pred dátumom skúšky. V prípade, že ich v tomto termíne nedostanete, dajte nám hneď vedieť. Škola zodpovedá za rozoslanie pozvánok na skúšku jednotlivým kandidátom. 

Skúška priamo na vašej škole

Ak máte záujem organizovať Cambridge English skúšky vo vašich priestoroch, napíšte nám

Fotografovanie počas skúškového dňa

Fotografovanie počas dňa skúšky je podmienkou účasti na Cambridge English skúškach od úrovne B2 a vyššie (s výnimkou B2 for Schools). Fotografovanie sa môže uskutočniť v deň písomnej alebo v deň ústnej časti skúšky.

Kandidáti, ktorí sú na skúšku prihlásení školou alebo inou inštitúciou, v rámci hromadnej prihlášky súhlasia s fotografovaním v deň skúšky. Fotografie a výsledky Cambridge English skúšok budú k dispozícii na zabezpečenej stránke Online Results Verification.

Cambridge Assessment English si vyhradzuje právo nezverejniť výsledky tých kandidátov, ktorí neboli v deň skúšky riadne odfotografovaní. Viac informácií nájdete v dokumente Test day photo (v anglickom jazyku).

Informácia pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením

Cambridge English skúšky vieme zabezpečiť aj pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením. Viac informácií nájdete tu