students taking their exam

V prípade, že ste školou alebo inštitúciou vyučujúcou anglický jazyk a máte záujem registrovať svojich študentov hromadne na skúšky Cambridge English, pozrite si, aké možnosti registrácie ponúkame pre  skúšky detské,  zo všeobecnej angličtiny a odbornej angličtiny:

Skúšky pre deti

Pre začatie procesu registrácie na skúšky Young learners je v prvom rade potrebne nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu exams@britishcouncil.sk a vopred si dohodnúť dátum konania skúšky. Minimálny počet kandidátov pre všetky úrovne je 25 (Starters, Movers, Flyers).

Pre viac informácií týkajúcich sa registrácie ako aj požiadaviek pre organizovanie skúšok pre deti si prečítajte Inštrukcie pre školy registrujúce YLE kandidátov (PDF), ktoré sa nachádzajú v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

V prípade, že ste škola alebo inštitúcia, môžete svojich kandidátov registrovať na skúšky YLE dvomi spôsobmi – online registráciou, alebo prostredníctvom e-mailu čiže zaslaním papierovej prihlášky. 

Registrácia prostredníctvom e-mailu: 

V sekcii ‘Dokumenty na stiahnutie’ si stiahnite  YLE registračný formulár pre školy a tento pošlite e-mailom na exams@britishcouncil.sk. Je dôležité, aby ste túto prihlášku poslali najneskôr 10 týždňov pred vami zvoleným dátumom skúšky.

Online registrácia:

V prípade záujmu o registrovanie kandidátov online je dôležité, aby ste nás vopred požiadali o zaslanie prihlasovacích údajov do registračného systému.  Je dôležité, aby ste presne dodržiavali inštrukcie pri registrovaní kandidátov. Pre viac informácií si pozrite návod,  ako registrovať a meniť údaje kandidátov.

Skúšky Cambridge English Key:  KET (for Schools), Preliminary: PET (for Schools), First: FCE (for Schools), Advanced: CAE, Proficiency: CPE, Business: BEC.

KROK 1 Online registrácia

V prípade záujmu o registrovanie kandidátov online je dôležité, aby ste nás vopred požiadali o zaslanie prihlasovacích údajov do registračného systému.  Je dôležité,  aby ste presne dodržiavali inštrukcie pri registrovaní kandidátov. Pre viac informácií si pozrite návod, ako registrovať a meniť údaje kandidátov.

KROK 2 Podmienky 

Školy a inštitúcie sú povinné informovať všetkých kandidátov a ich rodičov alebo právnych zástupcov (v prípade kandidátov mladších ako 18 rokov) o podmienkach vyplývajúcich z registrácie na skúšky Cambridge English.

KROK 3 Platba 

Poplatky za jednotlivé skúšky sú uvedené v sekcii Dátumy, poplatky a miesta konania skúšok.

Platbu je potrebné vykonať do 5 dní odo dňa registrácie a to takto:

  • poštovou poukážkou
  • bankovým prevodom na účet British Council, číslo účtu: 200 847 0006/8130, IBAN SK94 8130 0000 0020 0847 0006, SWIFT: CITISKBA účet je vedený v  Citibank Slovakia, a.s.

V prípade, že si prajete vystaviť faktúru, kontaktujte nás prosím e-mailom na exams@britishcouncil.sk.

KROK 4 Pozvánka na skúšku 

Škola alebo inštitúcia obdrží 1-2 týždne pred dátumom skúšky “Confirmation of Entry” pozvánku na skúšku pre všetkých svojich zaregistrovaných kandidátov. Pozvánka obsahuje presný dátum, čas a miesto konania skúšky vrátane ďalších údajov. Škola/inštitúcia je zodpovedná za rozposlamie pozvánok všetkým svojim študentom.

Ako zorganizovať skúšky priamo u Vás

Máte záujem organizovať Cambridge English skúšky priamo u Vás v škole? Kontaktujte nás! Podmienkou je minimálne 15 študentov prihlásených na skúšku, prípadne môžeme zaregistrovať Vašich kandidátov na akýkoľvek iný dátum, ktorý bude otvorený.

Fotografovanie počas dňa skúšky

Fotografovanie počas dňa skúšky je podmienkou pre všetkých kandidátov, ktorí absolvujú skúšky Cambridge English Key (KET), Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE), Proficiency (CPE), Business (BEC), Financial (ICFE) and Legal (ILEC). Fotografovanie sa môže uskutočniť v deň písomnej časti skúšky alebo ústnej časti skúšky.

Všetci kandidáti, ktorí sú zaregistrovaní hromadne školou alebo inštitúciou, súhlasia s fotografoním v deň skúšky. Fotografie a výsledky Cambridge English skúšok budú k dispozícii na stránke, ktorá obsahuje najvyšší stupeň ochrany, v sekcii Online Results Verification, kde si školy a inštitúcie budú môcť overiť výsledky kandidátov a/alebo identitu.

The University of Cambridge si vyhradzuje právo nezverejniť výsledky tých kandidátov, ktorí neboli v deň skúšky odfotografovaní, v zmysle nariadenia pre Cambridge English skúšky. Pre viac informácií ohľadne fotografovania v deň skúšky je k dispozícii dokument Test day photo, v anglickom jazyku.

Informácia pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením

Cambridge English skúšky vieme zabezpečiť aj pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením. Viac informácií nájdete tu