Partnerský program Addvantage

Čo je program Addvantage?

Addvantage je partnerský program, ktorý British Council ponúka pre školy, jazykové centrá, univerzity a inštitúcie, ktoré u nás každý rok zaregistrujú kandidátov na jazykové skúšky. Je to spôsob ako sa vám za to poďakovať a privítať nových zákazníkov.

Komu je program Addvantage určený?

Program Addvantage je otvorený pre všetky školy a iné inštitúcie, ktoré svojich študentov cez British Council registrujú na skúšky Cambridge English, IELTS alebo Aptis.

Ako program Addvantage funguje?

Úroveň členstva závisí od celkového počtu registrácií zrealizovaných za predchádzajúci školský rok: t.j. od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017. Ponúkame dve úrovne členstva.

Počet registrácií Úroveň členstva
od 6 do 39 Addvantage Basic
40 a viac Addvantage Premium

Každá úroveň poskytuje atraktívne a exkluzívne výhody, ktoré môžete využívať od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018. 

Program Addvantage je takisto dostupný pre jazykové centrá, školy a iné inštitúcie, ktoré s nami doteraz nespolupracovali resp. nespolupracovali s nami už viac rokov. Staňte sa našim partnerom a členom programu Addvantage.

Výhody partnerského programu Addvantage 

Výhody pre vašich študentov:

  Basic Premium
1. Základný prístup k našej online podpore Road to Success* a k webovej stránke s cvičeniami pre kandidátov skúšok Cambridge First, First for Schools, a Cambridge Advanced (v hodnote 5 GBP za každého kandidáta). √  x
2. Plný prístup k našej online podpore Road to Success* a k webovej stránke s cvičeniami pre kandidátov skúšok Cambridge First, First for Schools, a Cambridge Advanced (v hodnote 20 GBP za každého kandidáta). x √ 
3. Možnosť organizovania simulovaných skúšok pre vašich kandidátov v British Council-e resp. vo vašich priestoroch (ak je dostatočný počet kandidátov). √  √ 
4. Skúšajúci, ktorí sú vyškolení tak, aby dodržiavali pravidlá ochrany detí a požiadavky kandidátov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.  √  √ 
 5. Jednoduchá registrácia online. √  √ 
 6. Kvalitné priestory pre písomné a ústne skúšky. √  √ 
 7. Vyškolený, profesionálny a na zákazníkov orientovaný personál. √ 
 8. Bezkonkurenčný, vysoko kvalitný manažment skúšok poskytovaný British Council-om je zárukou, že skúška bude na 100% bezpečná, transparentná a férová. √ 

Výhody pre vašich učiteľov

  Basic Premium
9. Učebné plány a materiály British Council-u každý rok zdarma.  √ √ 
10. Voľne dostupné zdroje nájdete na: https://www.teachingenglish.org.uk/ (učebné plány, materiály atď.)  √ √ 

11. Jedna kópia učebnice pre študentov, ktorú si môžete vybrať z ponuky Cambridge University Press.

       Cambridge University Press
     Vyberte si jeden titul:

     Primary
     Guess What Level 1
     Kid's Box Starter
     Fun for Starters 3rd Edition

     Lower Secondary
     Eyes open Level 1
     Cambridge English Prepare Level 2

     Upper Secondary and Adults
     Cambridge English Prepare level 4
     Cambridge ENglish EMpower Intermediate 
     The Official Cambridge Guide to IELTS
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Pozvánka na prípravu na skúšky a školiace workshopy učiteľov realizované skúsenými školiteľmi British Council-u.   x  √

Výhody pre vašu školu

  Basic Premium
1. Právo používať logo Addvantage a British Council na vašich propagačných materiáloch a webových stránkach.
2. Možnosť zaradiť vašu školu alebo inštitúciu do zoznamu škôl uvádzaných na našej webovej stránke.
3. Členský certifikát programu Addvantage za daný rok.
4. Exkluzívna Addvantage plaketa, ktorú môžete vystaviť vo svojich priestoroch. x
5. Propagačné materiály na rok zdarma.
6. Možnosť zástupcu British Council-u zúčastniť sa na vašom ceremoniále udeľovania cien.
7. Možnosť, aby British Council zorganizoval prezentácie o skúškach pre rodičov vašich študentov.
Využite zľavu 5 EUR z registračného poplatku za skúšky (s výnimkou YLE). x
Využite zľavu 8 EUR z registračného poplatku za skúšky (s výnimkou YLE). x
Ročne 3 miesta zdarma na skúšku Aptis, ktorá sa koná v decembri 2017. x
Ročne 5 miest zdarma na skúšku Aptis, ktorá sa koná v decembri 2017. x
Možnosť vykonať skúšky vo vašich priestoroch.
Možnosť zorganizovať skúšky a ústne testy v dátumoch, ktoré si vyberiete.
Štandardný poplatok počas neskorej registrácie (neplatí pre znížené poplatky alebo poplatky za oneskorenie).
Príležitosť pre vašich študentov navštíviť British Council v Bratislave.
Štandardný poplatok počas neskorej registrácie (neplatí pre znížené poplatky alebo poplatky za oneskorenie).

Vernostné výhody

  Basic Premium
Všetky školy (bez ohľadu na ich úroveň členstva v programe Addvantage), ktoré pokračujú v spolupráci s nami počas troch rokov po sebe majú nárok na ďalšie výhody: 
    a. Zdarma jednu knihu praktickej prípravy na test IELTS
    b. Zdarma jednu knihu praktickej prípravy na skúšky Cambridge English (jazykovú úroveň si môžete vybrať sami)

Ako sa môžem zapojiť do programu Addvantage?

Ak chcete cez nás registrovať kandidátov a dostať viac informácií o partnerskom programe Addvantage, vyplňte formulár (v angličtine) s kontaktnými údajmi a my sa Vám ozveme. 

OUR HERITAGE. OUR EXPERTISE. YOUR ASSURANCE. YOUR ADVANTAGE.

Vyučovanie angličtiny a kvalifikovanosť pri testovaní: Ponúkame široké spektrum medzinárodne uznávaných skúšok, testy pre školy a firmy, a to vo viac ako 90 krajinách sveta. Sme odborníci v poskytovaní komplexných služieb pri vyučovaní a testovaní angličtiny.

Profesionalita: Sme uznávanou inštitúciou vďaka integrite pri poskytovaní vysoko kvalitných skúškových služieb a profesionálneho vyučovania a vzdelávania. Naše skúsenosti, rozsah kvalifikácie, spoľahlivosť a zamestnanci sú jasne najlepšie zo všetkých.

Dlhodobá dôvera: V testovaní jazykových schopností sa hrdíme vyše 75 rokmi skúseností. Viac ako 70 testovacích a vzdelávacích inštitúcií na celom svete si u nás s dôverou objednáva testovanie jazykových schopností.

Dostupnosť: Ponúkame priateľské služby a pevne veríme, že skúšky by mali byť dostupné pre každého. Naši skúšajúci sú vyškolení tak, aby dodržiavali pravidlá ochrany detí ako aj požiadavky kandidátov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Dôveryhodní partneri pri poskytovaní jazykových skúšok: Partnerstvo je srdcom všetkého, čo u nás v British Council-e robíme a je tomu tak už od našich začiatkov v roku 1934. Naši partneri oceňujú to, že sme globálnou a dobre zosieťovanou inštitúciou, ako aj skutočnosť, že sme dôveryhodnou značkou.

Pozri tiež