Ak nie ste spokojní s Vašimi výsledkami, nemusíte sa obávať. Dvere k prvotriednemu vzdelaniu a novej kariére sú ešte stále otvorené.

V niektorých prípadoch je však najlepším riešením opätovné známkovanie či opakovanie skúšky.

Opakovanie skúšky

Ak máte Vy alebo Vaši učitelia pocit, že si zaslúžite lepšie známky, môžete si celú skúšku zopakovať.

Čo znamená opakovanie skúšky?

Opakovanie skúšky je znovuabsolvovanie toho istého typu testu.

Čo musíte urobiť?
Študenti by mali svoje možnosti prekonzultovať so školským koordinátorom. Individuálni kandidáti musia predložiť nasledovné dokumenty:

  • Predchádzajúce číslo centra
  • Kandidátske čislo
  • Potvrdenie o opakovaní typu skúšky

Upozornenie: skúšky z niektorých predmetov nemožno opakovať.

Opätovné známkovanie

Každý test je opravovaný tímom skúšajúcich, ktorí sú špecialisti vo svojom odbore. Celý systém známkovania je navyše kontrolovaný hlavnými skúšajúcimi, ktorí zodpovedajú za spravodlivé hodnotenie.

Študenti, ktorí na skúške dosiahli takú známku, ktorá sa nezhoduje s ich doterajším výkonom či očakávaniami ich učiteľa, môžu využiť možnosť dvojitej opravy testu, ako aj jeho znovuohodnotenia. Testy s výsledkami na hranici neúspechu sú automaticky oznámkované dvakrát.

Systém známkovania je starostlivo kontrolovaný a spravodlivý pre všetkých študentov. Ak však máte pocit, že si zaslúžite lepšiu známku, neváhajte a vyžiadajte si opätovné oznámkovanie Vášho testu.

Žiadosť o opätovné oznámkovanie

Študenti, ktorí sú nespokojní so svojimi známkami, by mali v prvom rade kontaktovať svojho učiteľa. Ak aj učiteľ súhlasí s Vašou žiadosťou o opätovné oznámkovanie, kontaktujte nás, prosím, čo najskôr. Uzávierky služieb dostupných v rámci opätovného známkovania nájdete v cenníku dostupnom nižšie na stiahnutie.

Pamätajte, že Vaša konečná známka môže byť horšia, rovnaká, ale aj lepšia ako tá predchádzajúca. Ak je Vaša konečná známka lepšia, máte právo na plnú refundáciu poplatku.

Poplatky za opätovné známkovanie sú uvedené v cenníku, ktorý sa nachádza v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Škola môže požiadať o znovuoznámkovanie testu svojich študentov. Potrebuje na to ich súhlas a za týmto účelom je potrebné vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Externé odkazy