Postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie pre medzinárodné GCSE, A- a AS-levels skúšky, známe aj ako GCE skúšky.

Vedeli ste, že môžete požiadať napr. o administratívne úpravy Vašej skúšky, ak ste zdravotne znevýhodnený? Čítajte viac tu.

Dôležité termíny: Cenník na skúšky v júni je dostupný vždy od polovice januára toho roku. Registrácia je následne otvorená od 15. januára do 15. marca. Neskorá registrácia (za dvojnásobok ceny) sa uzatvára 15. apríla a následne (a podľa dostupnosti) prebieha veľmi neskorá registrácia (za trojnásobok ceny).

vyberte si predmety

Poraďte sa ohľadne predmetov s Vaším učiteľom. Následne si u nás preverte ich dostupnosť a prípadné podmienky. Informácie o predmetoch si môžete nájsť na stránkach Pearson. Cenníky skúšok sú dostupné v sekcii "Na stiahnutie" najskôr v polovici januára.

registrácia

Z našej internetovej stránky si stiahnite aktuálnu prihlášku (nájdete ju v sekcii "Na stiahnutie" nižšie). Zašlite nám ju vyplnenú poštou alebo e-mailom. Prosím, urobte tak len počas registračného obdobia. Prihlášky bez platnej e-mailovej adresy alebo podpisu bohužiaľ nebudú spracované.  

Registrácia pre školy

Škola zodpovedá za registráciu svojich študentov. Inštrukcie pre školských koordinátorov sú nasledovné:

• pošlite odhadovaný počet kandidátov emailom na exams@britishcouncil.sk do konca decembra.

• stiahnite a vyplňte prihlášku zo sekcie "Na stiahnutie" pre každého kandidáta a zašlite ju vyplnenú a podpísanú na exams@britishcouncil.sk do 20.februára.

• akékoľvek zmeny v registrácii alebo neskorú registráciu konzultujte telefonicky na 02/59 102 433 do 3.marca.

kontrola zo strany pearson edexcel

Ešte pred ukončením registračného obdobia Pearson Edexcel bežne vykonáva kontrolu predmetov na prihláškach. Kandidátov, ktorí sa nekvalifikovali napr. na A level, kvôli zle zvolenej kombinácii predmetov, budeme kontaktovať, aby tak vedeli ešte prehodnotiť svoj výber. 

Potvrdenie registrácie

E-mailom obdržíte elektronické potvrdenie Vašej registrácie, aby ste si vedeli naposledy skontrolovať Vaše údaje a predmety.

Platba

Zhruba 2 mesiace pred začiatkom letného skúškového obdobia Vám písomne potvrdíme poplatky za všetky Vaše skúšky. Úhrada je možná bankovým prevodom alebo kartou osobne na našej pobočke. Čo je podstatné, je uviesť správny variabilný symbol, aby sme najneskôr 15.4. vedeli Vašu platbu priradiť k Vašej prihláške.

Dohodnite si u nás termín ústnej skúšky

Ústne skúšky sa konajú ako prvé pred písomnými. Kontaktujte nás, prosím, ohľadne bližších informácií.

Na ústnu skúšku si budete musieť priniesť fotografiu na opis, alebo vybrať tému, o ktorej budete rozprávať.

Niektoré ústne skúšky musia byť vedené priamo skúšajúcim, ktorého musíme po dohovore s Vami pre Vás zabezpečiť. Všetky ústne skúšky sú u nás nahrávané a následne externe oznámkované. 

Naplánujte si skúškový deň 

Najneskôr 2 týždne pred skúškami obdržíte e-mailom pozvánku. Prosím, prečítajte si ju pozorne, aby ste si ušetrili komplikácie v deň skúšky. Tieto skúšky sa konajú globálne v ten istý deň, preto musia začať načas. Začiatok skúšky je presne stanovený a harmonogram skúšok je dostupný v predstihu na našej internetovej stránke (v sekcii "Na stiahnutie" nižšie).

Zároveň, na základe našich opatrení o ochrane detí (v British Council ste považovaný za dieťa, ak ste ešte nedosiahli 18 rokov) je veľmi dôležité, aby sme dostali písomný súhlas podpísaný rodičom. V opačnom prípade nebudete môcť opustiť naše priestory po skončení skúšky bez doprovodu rodiča. 

Materiály na skúšku

V dokumente "Stationery and materials booklet" dostupnom online v dostatočnom čase pred skúškou si nájdite podľa predmetu pomôcky, ktoré budete potrebovať na skúšku (napr. pravítko, kalkulačku). 

V deň skúšky 

Prosím, dostavte sa načas podľa pozvánky. Upozorňujeme, že bez platného identifikačného dokladu s fotkou Vám nebude umožnené zúčastniť sa skúšky.

Po vstupe do skúškovej miestnosti sa na Vás vzťahujú skúškové nariadenia a ste pod dohľadom dozorkonajúcej osoby, ktorá Vám dá všetky potrebné inštrukcie. Pozornosť dozorkonajúcej osoby privolajte jednoucho zvihnutím ruky.

Ak máte menej ako 18 rokov, priestory môžete po skúške opustiť, len ak sme vopred obdržali písomný súhlas Vášho rodiča.

Viac tipov nájdete tu.

Online výsledky alebo "resultsplus direct"

Do ukončenia skúškového obdobia vytvoríme všetkým našim kandidátom prístupy do systému "ResultsPlus Direct", kde si neskôr budú môcť prezrieť svoje výsledky. Svoje konto si ľahko aktivujete kliknutím na link v tzv. "welcome e-mail" a doplnením údajov.

V tom čase sú bežne už známe aj oficiálne dni výsledkov, ktoré sú opäť dostupné na našej internetovej stránke.

Viac o ResultsPlus Direct nájdete tu.

Služby po zverejnení výsledkov 

Tieto služby, ako napr. prístup k Vaším skriptám alebo opätovné oznámkovanie, viete využiť hneď po zverejnení výsledkov. Pozor! Na tieto služby sa vzťahujú uzávierky a poplatky.

Potvrdenie predbežných výsledkov

Ak potrebujete (napr. pre svoju školu) písomné potvrdenie predbežných výsledkov, kým im budete vedieť predložiť certifikát, neváhajte nás kontaktovať.

Certifikáty 

Po obdržaní certifikátov (bežne do konca septembra) Vás budeme kontaktovať e-mailom. Môžete si vybrať zaslanie poštou alebo vyzdvihnutie u nás na pobočke.