Medzinárodné GCSE and A-/AS-level skúšky sa konajú každoročne v máji a júni.

Kedy sa zaregistrovať

Pearson Edexcel – májové/júnové termíny skúšok pre rok 2018:

  • Registrácia sa začína: 15. januára 2018
  • Registrácia sa končí: 16. marca 2018

Upozornenie: Na skúšku je možné prihlásiť sa aj po horeuvedenom termíne. V prípade neskorej registrácie sú poplatky za skúšku nasledovné:

  • Neskorá registrácia je možná do 20. apríla 2018 za dvojnásobok ceny skúšky
  • Veľmi neskorá registrácia je možná do 15. mája 2018 za trojnásobok ceny skúšky