Termíny registrácie

Medzinárodné GCSE and A-/AS-level skúšky sa konajú každoročne v máji a júni.

Kedy sa zaregistrovať

Pearson Edexcel – májové/júnové termíny skúšok pre rok 2017:

  • Registrácia sa začína: 15. januára 2017
  • Registrácia sa končí: 20. februára 2017

Upozornenie: Na skúšku je možné prihlásiť sa aj po horeuvedenom termíne. V prípade neskorej registrácie sú poplatky za skúšku nasledovné:

  • Neskorá registrácia do 10.3.2017: dvojnásobok ceny skúšky
  • Veľmi neskorá registrácia do 10.4.2017: trojnásobok ceny skúšky