Medzinárodné GCSE and A-/AS-level skúšky sa konajú každoročne v máji a júni.

Kedy sa zaregistrovať

Pearson Edexcel – májové/júnové termíny skúšok pre rok 2019:

  • Registrácia sa začína: 15. januára 2019
  • Registrácia sa končí: 15. marca 2019

Upozornenie: Na skúšku je možné prihlásiť sa aj po horeuvedenom termíne. V prípade neskorej registrácie sú poplatky za skúšku nasledovné:

  • Neskorá registrácia je možná do 19. apríla 2019 za dvojnásobok ceny skúšky
  • Veľmi neskorá registrácia je možná od 22. apríla 2019 za trojnásobok ceny skúšky