Aj tí najpokojnejší študenti pociťujú stres pred skúškou. Rozvrhnite si Vašu prípravu a dosiahnite výsledky, aké si zaslúžite.

Užitočné tipy a rady ponúkame všetkým študentom i učiteľom. Stačí dodržať nasledujúce kroky:

Dva mesiace pred skúškou:

Je čas rozvrhnúť si štúdium. Čo by ste mali urobiť?:

 • prejsť si sylaby jednotlivých predmetov

 • zistiť viac o skúške a type otázok (s možnosťou výberu odpovede, typu esej a pod.)

 • pripraviť si rozvrh a dodržiavať ho. 

Ako študovať:

Rozvrhnite si štúdium na každý deň. Na dosiahnutie lepších výsledkov si sami určite pravidelný čas učenia a dodržiavajte ho. Prispôsobte sa svojim návykom - ak sa najľahšie sústredíte ráno, využite to. Okrem toho:

 • sústreďte sa na najdôležitejšie skúšky

 • pravidelne si robte prestávky

 • striedajte techniky učenia – používajte knihy, príručky, audio nahrávky a videá

 • zvýraznite si najdôležitejšie poznámky

 • poproste rodinu a priateľov, aby Vás vyskúšali

 • vyskúšajte si vzorové testy

 • nezabudnite pravidelne relaxovať.

Mesiac pred skúškou:

Ak ste boli zaregistrovaní na skúšku Vašou školou, pozvánku na skúšku dostanete od svojho koordinátora. Na nej nájdete presný datum, čas i miesto konania skúšky. Pozvánku na skúšku si nezabudnite doniesť v deň skúšky.

Viac informácií o povolených pomôckach a presnom rozvrhu nájdete v sekcii V deň skúšky.

Nezabudnite pokračovať v štúdiu. Pamätajte tiež na pravidelné prestávky, aby ste sa príliš neunavili. 

Tipy a rady v deň skúšky

Váš dlhoočakávaný deň je tu. Pociťovať stres je preto prirodzené. S našimi tipmi a radami dosiahnete tie najlepšie výsledky.

 • buďte pokojní. Nezabudnite zhlboka dýchať
 • dôkladne si prečítajte zadania ešte predtým, ako začnete

 • naplánujte si dosť času na každú úlohu

 • neviete si rady s nejakou úlohou? Nestrácajte čas a prejdite na ďalšiu otázku. K problémovej časti sa vráťte až po vyriešení ostatných cvičení

 • pozorne si prečítajte všetky otázky. Snažte sa dostatočne odpovedať na každú z nich

 • počas skúšky nezabudnite piť dostatok tekutín

 • skontrolujte si Vaše odpovede, hlavne ak skončíte skôr.

Pri písaní eseje nezabudnite na štruktúru práce. Začnite s úvodom, v jadre detailne opíšte vybranú tému a na záver krátko zhrňte najdôležitejšie informácie. Pamätajte, že jadro Vašej eseje by malo tvoriť približne 75 percent celkovej dĺžky práce.