Dátumy všetkých skúšok nájdete tu:

Pearson Edexcel – rozvrh pre medzinárodné GCSE skúšky

Pearson Edexcel – rozvrh pre A-/AS-levels skúšky

Pearson Edexcel – rozvrh pre IAL skúšky

Ako sa zaregistrovať na skúšku