Prineste si so sebou všetky potrebné dokumenty a vyhnite sa tak v deň Vašej skúšky nadmernému stresu či iným nepríjemnostiam.

Bezprostredne pred skúškou:

 • Príďte aspoň 30 minút pred začiatkom skúšky, aby ste sa vyhli nadmernému stresu. 
 • Dopravné zápchy ako aj iné problémy cestnej premávky vedia život poriadne znepríjemniť. Aby ste v deň skúšky určite nemeškali, nezabudnite si naplánovať náhradnú trasu.

Do skúškovej miestnosti si so sebou prineste::

 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • pozvánku na skúšku
 • perá a ceruzky v priesvitnom obale
 • kalkulačku bez funkcií (alebo typ kalkulačky schválený skúškovou komisiou)

 • akékoľvek ďalšie pomôcky, ktoré na danú skúšku nevyhnutne potrebujete.

Upozornenie

 • Mobilné telefóny, ako aj iné elektronické zariadenia sú v skúškovej miestnosti zakázané.
 • Akékoľvek cennosti si v deň skúšky nechajte doma.

Nezabudnite, že počas ústnej skúšky platia osobitné predpisy, ktoré sa od horeuvedených pravidiel môžu líšiť.

Rady a tipy pred skúškou. 

Informácie pre kandidátov so zdravotným postihnutím alebo poruchou učenia. 

Termíny skúšok.  

Potrebné dokumenty

Platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a pozvánku budete potrebovať na každej skúške.

Preukaz totožnosti

British Council akceptuje nasledovné preukazy totožnosti: 

 • Cestovný pas
 • Občiansky preukaz

Ak nemáte ani jeden z horeuvedených preukazov, obráťte sa včas na svojho lektora alebo zástupcu British Council. 

Pozvánka na skúšku

Pozvánka na skúšku je dokument, ktorý potvrdzuje Vašu registráciu. Obsahuje zoznam Vami vybraných predmetov, ako aj presný datum, čas a miesto konania každého testu. 

Všetci študenti dostanú pozvánky od svojej školy. Individuálni kandidáti obdržia pozvánky e-mailom približne 3 týždne pred prvou skúškou.

Rodičovský súhlas pre študentov mladších ako 18 rokov

Študenti vo veku 11-17 rokov môžu po skončení skúšky opustiť budovu, len ak s tým rodič vyjadril súhlas podpísaním formuláru, ktorý nájdete v sekcii Na stiahnutie nižšie.