Kvalifikácie, ktoré sú celosvetovo uznávané

IGCSE a Medzinárodné GCSE skúšky sú celosvetovo najpopulárnejšími skúškami pre 14- až 16-ročných študentov. Sú vstupnou bránou k odbornému štúdiu a vyšším formám vzdelávania doma i v zahraničí. Pomôžu Vám:

•  dostať sa na college alebo univerzitu doma i v zahraničí
•  využiť naplno Váš kariérny potenciál
•  urobiť jazykové skúšky z dôvodu emigrácie či štúdia v zahraničí*
•  nadobudnúť nové schopnosti, ktoré vedú k plnšiemu a úspešnejšiemu životu

*napr. známka C z medzinárodnej skúšky GCSE z anglického jazyka je súčasne dokladom Vašich jazykových znalostí na vybraných univerzitách v anglicky hovoriacich krajinách.

Ako sa zaregistrovať na IGCSE a Medzinárodnú GCSE skúšku. 

Dĺžka kurzu a formát

Príprava na skúšky IGCSEs/Medzinárodné GCSEs zvyčajne trvá 2 roky. Hodnotenie je zahŕňa od písomných po ústne testy, ako aj praktické skúšky a celoročná práca.

Skúšková komisia

British Council ponúka na Slovensku skúšky prostredníctvom Pearson Edexcel.

Výber predmetov

Môžete si vybrať z viac než 70 rôznych predmetov, od matematiky až po angličtinu. Ich dostupnosť závisí od Vašej školy, krajiny ako aj skúškovej komisie.

Interval spôsobilosti

Ak chcete  dosiahnuť hodnotenie v rozmedzí C až G, základné osnovy medzinárodnej skúšky GCSE sú vhodné práve pre Vás. Rozšírené osnovy predstavujú náročnejší stupeň skúšky a sú určené študentom usilujúcim sa o hodnotenie v rozmedzí A* až C.

Štúdium

Pri príprave na skúšku môžete využiť vysoko kvalitné prípravné materiály vrátane vzorových testov, online aplikácii a iných zdrojov.  

Tipy a rady pred skúškou.

Známky a známkovanie

Zo skúšky môžete dosiahnuť medzinárodne uznávané hodnotenie A* až G. Všetky testy sú centrálne hodnotené v Spojenom Kráľovstve.

Viac o výsledkoch sa dozviete tu.

Ďalšie možnosti

Medzinárodné GCSE je prvým krokom k vyššiemu vzdelávaniu. Ďalšími možnosťami sú A-/AS-levels a prijímacie skúšky na univerzitu.

Viac o  A-levels sa dozviete tu.