KVALIFIKÁCIA, KTORÁ JE AKCEPTOVANÁ UNIVERZITAMI A ZAMESTNÁVATEĽMI NA CELOM SVETE?

Skúšky A-levels sú medzinárodne uznávanou kvalifikáciou. Sú podmienkou prijatia na mnohé univerzity ako aj odborné programy ďalšieho vzdelávania. Študenti zvyčajne absolvujú skúšky A-levels vo veku 17 až 18 rokov. Skúšky A-levels Vám pomôžu:

  • dostať sa na college či univerzitu doma i v zahraničí
  • naštartovať Vašu kariéru
  • zdokonaliť sa vo Vašich obľúbených predmetoch

Registrácia na skúšky A-levels.

Dĺžka kurzu a formát

Príprava na skúšky A-levels zvyčajne trvá 2 roky. Prvá polovica A-levels skúšok, tzv. AS-level, trvá jeden rok. Druhý rok sa následne pripravujete na tzv. A2-level. Kombináciou oboch výsledkov získate Vašu konečnú A-levels známku. Skúšky A-levels sú hodnotené v dvoch fázach, t.j. AS-level prvý a A2-level druhý rok..

Skúšková komisia

British Council ponúka na Slovensku skúšky prostredníctvom Pearson Edexcel.

Výber predmetov

Na výber je množstvo A-level predmetov. Ich dostupnosť závisí od krajiny, skúškovej komisie a školy.

Požiadavky univerzít

Britské univerzity zvyčajne od všetkých uchádzačov vyžadujú skúšky úrovne A-levels z troch predmetov. Pred samotnou skúškou Vám však odporúčame overiť si konkrétne požiadavky Vami vybranej univerzity.

Štúdium

Pri príprave na skúšku môžete využiť vysoko kvalitné prípravné materiály vrátane vzorových testov, online aplikácii a iných zdrojov.

Tipy a rady pred skúškou.

Známky a známkovanie

Zo skúšky môžete dosiahnuť medzinárodne uznávané hodnotenie A* až E. 

Výsledky

Vaše výsledky skúšky budú zaslané Vašej škole alebo najbližšiemu centru British Council niekoľko týždňov po Vašej poslednej skúške alebo po zaslaní Vašej práce.