Chyby a zmeny

Formuláre a certifikáty môžu občas obsahovať nepravdivé či nekompletné informácie. Chyby sa zvyčajne vyskytujú v mene, priezvisku či dátume narodenia.

Študenti sú povinní oznámiť akékoľvek chyby svojim učiteľom alebo koordinátorom. Individuálni kandidáti by mali kontaktovať British Council v Bratislave. Na tieto služby sa vzťahujú poplatky. Pre viac informácií kontaktujte British Council

Prístup k testu

Študenti a individuálni kandidáti: Pred opätovným známkovaním môžete požiadať o vydanie kópie Vášho originálneho testu. Toto Vám môže pomôcť rozhodnúť sa, či si dať test znova oznámkovať alebo opäť absolvovať skúšku.

Školy: môžete požiadať o vydanie originálnych testov  na študijné účely. Upozornenie: Akékoľvek ďalšie žiadosti o preskúmanie výsledkov budú následne zamietnuté.

Cenník poplatkov spojených s horeuvedenými službami nájdete v sekcii Súbory na stiahnutie.