Je dôležité, aby ste si podmienky platné pre IELTS test prečítali a súhlasili s nimi pred samotnou registráciou.

Tieto podmienky sú zahrnuté aj v Upozornení pre IELTS kandidátov (v angličtine) (PDF 93kb) a ich znenie odsúhlasujete aj v rámci registrácie. 

Podmienky obsahujú dôležité informácie o:

 • priebehu dňa skúšky
 • pomôckach, ktoré si môžete zobrať so sebou do skúškovej miestnosti
 • pravidlách, ktoré musíte v ten deň dodržiavať
 • zabezpečení testu IELTS
 • tom, ako prebieha hodnotenie
 • podmienkach pre stornovanie
 • zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi

Podpísanie alebo odkliknutie prehlásenia v prihláške znamená, že ste si prečítali a súhlasíte so spomínanými podmienkami, a že ich budete záväzne dodržiavať.

Upozornenie:  

Zabezpečenie IELTS testu je pre nás veľmi dôležité. V rámci špeciálnych opatrení bude každý kandidát odfotografovaný v deň testu. Táto fotografia bude súčasťou certifikátu tzv. test Report Form. Nezabudnite si preto prečítať inštrukcie týkajúce sa fotografovania v deň Vašej skúšky, ktoré od nás automaticky dostanete po registrácii na IELTS test.

Zmena termínu skúšky

Kandidáti môžu požiadať o zmenu dátumu skúšky, ale musia tak urobiť aspoň 5 týždňov pred dátumom pôvodne plánovanej skúšky. V takom prípade je potrebné vyplniť “Žiadosť o refundáciu alebo zmenu termínu” (nájdete nižšie v sekcii Súbory na stiahnutie”). Každému kandidátovi bude zaúčtovaný administratívny poplatok 51 €.

 “Žiadosť o refundáciu alebo zmenu termínu” vypĺňte aj v prípade, ak žiadate o zmenu modulu (z Academic Training na General Training alebo naopak).

Žiadosť o zmenu termínu nie je možné podať v termíne kratšom ako 5 týždňov pred dátumom pôvodne plánovanej skúšky. Neskoršie žiadosti sú považované za stornovanie skúšky zo strany kandidáta a poplatok za skúšku v takom prípade nie je možné vrátiť.

Storno

Ak sa rozhodnete zrušiť Váš test, musíte nám to oznámiť minimálne 5 týždňov pred dátumom pôvodne plánovanej skúšky. V takom prípade je potrebné vyplniť “Žiadosť o refundáciu alebo zmenu termínu” (nájdete nižšie v sekcii Súbory na stiahnutie”). Každému kandidátovi bude zaúčtovaný administratívny poplatok 51 €.

Čo robiť, ak ste sa skúšky nemohli zúčastniť

Ak sa kandidát na IELTS test v daný deň nedostaví, akýkoľvek nárok na vrátenie poplatku za skúšku mu automaticky prepadá.

Poplatok za skúšku bude vrátený len kandidátom, ktorí sa na skúšku nemohli dostaviť zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov, napr.

 • Vážne ochorenie - napr. hospitalizácia alebo vážne zranenie (nazahŕňa nádchu či prechladnutie)
 • Úmrtie rodinného príslušníka
 • Vážne ťažkosti/trauma, napr. ak ste sa stali obeťou zločinu alebo dopravnej nehody
 • Vojenská služba

V takom prípade je potrebné vyplniť “Žiadosť o refundáciu alebo zmenu termínu” (nájdete nižšie v sekcii Súbory na stiahnutie”) a vyplnenú a podpísanú ju poslať poštou alebo e-mailom najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa testu. Kandidáti majú v takomto prípade dve možnosti – buď požiadajú o preloženie skúšky na iný dátum, alebo o vrátenie poplatku za skúšku. V rámci spomínanej žiadosti si kandidát môže vybrať zmenu termínu alebo refundáciu a priložiť k nej lekársku, policajnú alebo inú správu. V prípade refundácie kandidáti, ktorí neuhrádzali poplatok online kartou, musia vyplniť aj formulár "Refundácia - platobné údaje", aby sme mali všetky údaje potrebné na bankový prevod. ku ktorej je potrebné priložiť lekárske, alebo iné oficiálne potvrdenie). Po schválení Vašej žiadosti Vás buď budeme do dvoch pracovných dní kontaktovať ohľadne nového termínu Vašej skúšky, alebo Vám do 10 pracovných dní refundujeme poplatok za skúšku.

Každému kandidátovi bude zaúčtovaný administratívny poplatok 51 €.