Čo je IELTS for UK Visas and Immigration (IELTS for UKVI)?

Ak chcete pracovať alebo študovať v Spojenom kráľovstve, možno budete musieť požiadať o víza a preukázať požadovanú úroveň angličtiny jedným z testov SELT (Secure English Language Test), schválených britským Ministerstvom vnútra. Jedným z týchto testov je napríklad IELTS for UKVI (Academic a General Training) alebo test IELTS Life Skills.

V čom sa líši formát testov IELTS a IELTS for UKVI?

Medzi testami IELTS a IELTS for UKVI nie je po obsahovej stránke nijaký rozdiel. Formát, náročnosť a hodnotenie je taktiež rovnaké. Mierny rozdiel je iba v konečnej správe o výsledku skúšky TRF (Test Report Form), ktorá bude odrážať fakt, že ste skúšku absolvovali na oficiálnom skúškovom mieste IELTS UKVI, ktoré schválilo Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva. 

Ktorý z týchto dvoch testov si mám vybrať?

Ak ste študent, skôr než sa prihlásite na akúkoľvek skúšku IELTS, informujte sa na svojej univerzite alebo škole, ktorý test od vás požaduje.

Ak žiadate o študentské víza (Tier 4) na inštitúcii vyššieho vzdelávania, aby ste mohli začať študovať priamo bakalársky alebo postgraduálny program na univerzite, zaradenej medzi univerzity s povolením Tier 4, budete musieť dokázať, že ovládate anglický jazyk na požadovanej úrovni. Keďže všetky britské vysoké a stredné školy akceptujú výsledky skúšky IELTS Academic, pravdepodobne nebude potrebné absolvovať test IELTS for UKVI (Academic) a bude stačiť, ak sa preukážete skúškou IELTS Academic.

Ak NIE STE študent, overte si pred registráciou na skúšku, ktorý z týchto dvoch formátov skúšky IELTS potrebujete absolvovať (obráťte sa priamo na inštitúcie, ktoré ju od vás vyžadujú). 

Kde môžem absolvovať skúšku IELTS for UKVI

Momentálne British Council na Slovensku neponúka skúšku IELTS for UKVI alebo IELTS Life Skills.

Na tieto skúšky sa ale môžete prihlásiť v ďalších skúškových centrách British Council na celom svete. Aj tu je možnosť absolvovať skúšku na papieri alebo na počítači.