Toto video sa pozerá na ústnu skúšku z pohľadu výslovnosti tak, ako je hodnotená IELTS. To zahŕňa slovný a vetný dôraz, intonáciu a pauzy. Tiež tu možno nájdete tipy na to, ako cvičiť a zdokonaliť si výslovnosť angličtiny.