Toto video Vám ukáže ústnu skúšku IELTS z pohľadu lexiky a slovnej zásoby, tak ako sú hodnotené počas testu. Nájdete tam slovné spojenia a frázy, konotácie, parafrázy a použitie málo frekventovaných slov.