V tomto videu sa dozviete ako je v ústnej časti skúšky IELTS hodnotená lexika a slovná zásoba (tj. slovné spojenia a frázy, konotácie, parafrázy, používanie zriedkavých slov).