Toto video Vás oboznámi s faktoom plynulosti a ucelenosti reči, ktorý sa berie do úvahy počas ústnej skúšky. Zároveň Vám poskytne rady a tipy, ako si zdokonaliť súvislosť ústneho prejavu v angličtine.