Toto video Vám vysvetlí, čo sa skrýva pod pojmom vypracovanie zadania a zvládnutie témy. Pochopenie toho Vám môže pomôcť zvýšiť Vašu známku v tejto časti testu.