Toto video Vám vysvetlí, čo sa skrýva pod pojmami vypracovanie zadania a zvládnutie témy. Ak porozumiete týmto pojmom, zvládnete túto časť skúšky IELTS oveľa ľahšie.