Toto video Vám ponúkne pohľad na gramatiku a jej hodnotenie v rámci ústnej skúšky IELTS. Obsahuje informácie o tom, ako gramatiku dodržiavať, ako používať súvetia, a aké časy použiť pri jednotlivých častiach ústnej skúšky.