Toto video vám priblíži ako je hodnotená gramatika v rámci ústnej časti skúšky IELTS. Dozviete sa viac o dôležitosti správneho používania gramatiky, o tvorbe súvetí a o tom, aké časy použiť v jednotlivých častiach ústnej skúšky.