Je prirodzené, že ste v deň testu nervózny. Aby sme Vám pomohli s čo najhladším priebehom dňa testu, pripravili sme pre Vás niekoľko informácií týkajúcich sa toho čo Vás v deň testu čaká.

Kedy sa dostaviť na test?

Test sa začína o 9 hodine ráno. Odporúčame vám však prísť na pol 9, aby ste mali dostatok času.

Žiaľ, ak prídete po začatí testu, nebudete sa ho môcť zúčastniť.

Aký identifikačný doklad si mám priniesť?

Na test si so sebou musíte priniesť ten doklad, ktorým ste sa registrovali - občiansky preukaz alebo pas. Vodičský preukaz a študentské karty nie sú akceptované ako identifikačné doklady.

Dôležité upozornenie: Kandidáti, ktorí absolvujú skúšku IELTS v zahraničí sa musia registrovať len s platným pasom. Zahraničné občianske preukazy nie sú akceptované.

Žiaľ, kandidát, ktorý nemá pri sebe platný doklad sa testu nemôže zúčastniť.

Prečo sa kandidáti fotografujú?

Bezpečnosť počas testu IELTS je pre nás veľmi dôležitá. Ako dodatočné opatrenie sú všetci kandidáti v deň testu fotografovaní. Fotografia bude uvedená na vašom osvedčení, tiež nazývané „Test Report Form“. Tento proces je povinný.

Kandidáti mladší ako 18 rokov musia mať podpísaný súhlas rodiča alebo právneho zástupcu, ktorý súhlasí s odfotografovaním.

Čo si so sebou môžem zobrať do testovacej miestnosti?

V testovacej miestnosti je povolené mať:

  • Identifikaćný doklad (podmienka)
  • Ceruzka alebo pero (ceruzku budete potrebovať pre časti počúvanie a čítanie)
  • Guma
  • Voda v transparentnej fľaši (bez akejkoľvek etikety)

Nič iné si so sebou do testovacej miestnosti nesmiete zobrať.

Kde si odložím moje osobné veci ako tašku a kabát?

Pre kandidátov a ich osobné veci je pripravená šatňa, kde si môźu nechať svoje osobné veci. Šatňa je počas celého trvania testu zamknutá. British Council nezodpovedá za tratu alebo poškodenie vašich osobných vecí, ktoré si so sebou prinesiete. Odporúčame vám preto, aby ste si vaše cenné veci ako mobilné telefóny a počítače nechali doma.

Po skúške

V prípade, že v deň skúšky nedovŕšite 18 rokov, je potrebné, aby ste z miesta konania skúšky odišli v sprievode zákonného zástupcu. Ak toto nie je možné, prosím, prineste nám vyplnený a podpísaný formulár (nižšie v sekcií Na stiahnutie), kde Váš zákonný zástupca súhlasí s tým, že z miesta konania skúšky môžete odísť sám/sama bez doprovodu zákonného zástupcu.