Are you a school

AKO PRESNE ZHODNOTIŤ ZRUČNOSTI ANGLIČTINY

Aptis je medzinárodným porovnávacím testom angličtiny, ktorý môžete využiť:

 • ako súčasť Vášho programu rozvoja angličtiny 
 • ako nástroj auditu na identifikovanie potrieb Vašich učiteľov alebo študentov
 • na začiatku, v strede alebo na konci Vášho akademického roka na zhodnotenie efektivity Vášho programu anglického jazyka
 • na identifikovanie silných a slabých stránok tých, ktorí test absolvujú

VÝHODY:

 • Aptis používa scenáre relevantné pre individuálnych kandidátov
 • Hodnotí čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie – buď iba jednu zručnosť alebo kombináciu zručností 
 • Hovorenie a písanie sú hodnotené tímom anglicky hovoriacich expertov, ktorí zabezpečujú vysokú úroveň presnosti 
 • Aptis sa môže vykonávať vo viacerých formátoch, kedykoľvek, kdekoľvek a s rýchlou dostupnosťou výsledkov

Aptis je flexibilný, čestný a spoľahlivý test, ktorý vám spoľahlivo dokáže vyhodnotiť vašich študentov alebo učiteľov a poskytuje presné a spoľahlivé vyhodnotenie schopností v angličtine.

Výkon v teste je medzinárodne porovnávaný so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky a podľa toho jednoducho vidíte, kde je potrebné zdokonalenie, prípadne potreba kurzov alebo tréningov v angličtine šitých na mieru. 

Môže byť integrovaný ako pred a po hodnotiaci nástroj pre Váš školský, stredoškolský alebo univerzitný rozvojový program – či už sa jedná o individuálnu výučbu, e-learning alebo ako kombinované tréningové/výučbové riešenie.

PREČO MÁ APTIS JEDINEČNÉ UPLATNENIE PRE VAŠU INŠTITÚCIU?

 • Môžete kombinovať akékoľvek zručnosti, ktoré potrebujete testovať (písanie, čítanie, hovorenie a počúvanie).
 • Môžete byť našim partnerom pri obchodnej značke Vášho Aptis testu.
 • Aptis testy sú analyzované British Council expertmi na angličtinu. 
 • Môžeme prispôsobiť obsah, aby bol vhodný pre Vašich učiteľov a študentov. 
 • Dostanete individuálne a skupinové reporty s podrobným údajmi o dosiahnutých výsledkoch v každej testovanej zručnosti. 

AKÉ TYPY INŠTITÚCIÍ POUŽÍVAJÚ APTIS?

Inštitúcií, ktoré používajú Aptis sú ministerstvá, univerzity, jazykové školy, medzinárodné a súkromné školy. 

Externé odkazy

Aptis štúdia: Punjab Education