Are you a business

AKO VIETE, ŽE VÁŠ TÍM MÁ ZNALOSTI ANGLIČTINY, KTORÉ VAŠA ORGANIZÁCIA POTREBUJE?

Aptis Vám poskytne presný pohľad na úroveň znalostí angličtiny Vašich zamestnancov alebo potenciálnych zamestnancov.

Čo Vám uľahčí:

  • nábor a povýšenie správnych ľudí
  • zamerať tréning na správne oblasti, aby sa Vám vrátili Vaše investície 
  • identifikovať znalosti angličtiny, silné a slabé stránky Vašich zamestnancov

PREČO SI VYBRAŤ APTIS?

  • Aptis je zvyčajne vykonávaný na mieste a v čase, ktorý najviac vyhovuje Vášmu  pracovnému rozvrhu.
  • Je štruktúrovaný na zhodnotenie rôznych jazykových zručností – čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie s gramatikou a slovnou zásobou ako jeho hlavnou súčasťou.
  • Iba si vyberiete, čo je vhodné pre Vašu organizáciu.
  • Je dostupný pre viacero médií, vrátane tabletov, počítačov, ako písaný test, čo ho robí univerzálnym testom pre akékoľvek miesto konania. 
  • Môžete vyhodnotiť rôzne jazykové úrovne angličtiny od A1 po C, čo Vám umožňuje presne zhodnotiť skupiny ľudí, či už je ich úroveň angličtiny veľmi silná alebo veľmi slabá prostredníctvom jedného testu a v rovnakom čase. 

KTO UŽ APTIS POUŽÍVA?

Adecco Poland – pobočka Adecco Global, medzinárodný líder v oblasti ľudských zdrojov.

Adecco použil Aptis na testovanie úrovne anglického jazyka zamestnancov pracujúcich v zákazníckom oddelení Welcome Centre, ktorých hlavnou úlohou je registrácia servisných požiadaviek externých zákazníkov z EMEA v 11 jazykoch.

NetSol Technologies Inc. Pakistan, medzinárodný poskytovateľ IT služieb pre finančné odvetvie a leasing.

NetSol použil Aptis na meranie požiadaviek angličtiny pre rôzne pracovné pozície a na zistenie znalosti úrovne angličtiny potrebné na analýzu tréningových potrieb zamestnancov, aby sa zlepšila na požadovanú úroveň pre danú pracovnú pozíciu. Zároveň, Aptis bol použitý pri nábore zamestnancov na zvýšenie efektivity celého procesu. 

Externé odkazy